Skip to Main Content

Talu eich Rheoliadau Adeiladu

Ffioedd Rheoli Adeiladu

Darllenwch y canllawiau hyn cyn cyfrif beth yw eich ffi o’r tablau islaw. 
Os oes gennych ymholiad am ffioedd, cysylltwch yn uniongyrchol â’ch syrfëwr.

Tabl A – Anheddau Newydd

Annedd Ffi TAW Cyfanswm
Mae hyn ar gyfer un annedd newydd sy’n llai na 300m2. (yn cynnwys pob llawr) £1,035.00 £207.00 £1,242.00
Ar gyfer pob annedd arall (e.e. mwy nag un annedd a rhai yn fwy na 300m2 neu fflatiau ac yn y blaen) cysylltwch â’ch syrfëwr i gael cyngor os gwelwch yn dda.

Tabl B – Ar gyfer rhai adeiladau domestig, newidiadau ac estyniadau

Math o waith Ffi TAW Cyfanswm
ESTYNIADAU I ANHEDDAU. Dyma’r ffi gosod ar gyfer yr estyniad yn unig, lle nad yw cyfanswm arwynebedd yr estyniad ...
does not exceed heb fod yn fwy na 10m2 £483.00 £96.60 £579.60
yn fwy na 10m2 ond heb fod yn fwy na 60m2 £690.00 £138.00 £828.00
yn fwy na 60m2 ond heb fod yn fwy na 80m2 £828.00 £165.60 £993.60
Os oes gan estyniad arwynebedd llawr o fwy na 80m2, yna dylai’r ffi fod yn seiliedig ar yr amcangyfrif o gost y gwaith (Gweler Tabl C)
GAREJYS ANHEDDAU/PYRTH CEIR (ADEILADU NEWYDD):
Codi, neu estyniad, i garej neu borth car, lle nad yw’r cyfanswm arwynebedd llawr yn fwy na 60m2, a ddefnyddir mewn cysylltiad gydag annedd. £483.00 £96.60 £579.60
Os yw’r arwynebedd llawr yn fwy na 60m2, yna dylai’r ffi fod yn seiliedig ar yr amcangyfrif o gost y gwaith (Gweler Tabl C)
TRAWSNEWID ATIG:
Yr isafswm ffi derbyniol (cyfanswm) ar gyfer trawsnewid atig £690.00 £138.00 £828.00
I gael ffioedd am drawsnewid atig yn fwy na 60m2 gweler Tabl C
NEWIDIADAU I ELFENNAU THERMOL:
Un elfen (ychwanegu insiwleiddio [allanol neu fewnol] i naill ai llawr, wal neu do). £207.00 £41.40 £248.40
Elfennau lluosog (ychwanegu insiwleiddio [allanol neu fewnol] i ddwy neu fwy o elfennau [e.e. llawr a wal]) £276.00 £55.20 £331.20
ARALL:
Gosod ffenestr(i) newydd fesul annedd £207.00 £41.40 £248.40
Gosodiad trydanol £345.00 £69.00 £414.00
Paneli Solar fesul annedd £207.00 £41.40 £248.40
Cyfarpar Tanwydd Soled/Gwresogi (e.e. llosgwyr coed) fesul gosodiad) £207.00 £41.40 £248.40

Tabl C – Amcangyfrif o gost gwaith

Amcangyfrif o Gost y Gwaith Ffi TAW Cyfanswm
£0-£2,000 £207.00 £41.40 £248.40
£2,001-£8,000 £345.00 £69.00 £414.00
£8,001-£13,000 £483.00 £96.60 £579.60
£13,001-£19,000 £517.50 £103.50 £621.00
£19,001-£25,000 £552.00 £110.40 £662.40
£25,001-£30,000 £621.00 £124.20 £745.20
£30,001-£36,000 £690.00 £138.00 £828.00
£36,001-£41,000 £759.00 £151.80 £910.80
£41,001-£48,000 £828.00 £165.60 £993.60
£48,001-£50,000 £897.00 £179.40 £1.076.40
£50,001-£61,000 £966.00 £193.20 £1,159.20
£61,001-£73,000 £1,035.00 £207.00 £1,242.00
£73,001-£86,000 £1,173.00 £234.60 £1,407.60
£86,001-£98,000 £1,311.00 £262.20 £1,573.20
£98,001-£122,000 £1,449.00 £289.80 £1,738.80
£122,001-£140,000 £1,587.00 £317.40 £1,904.40
£140,001-£160,000 £1,656.00 £331.20 £1,987.20
£160,001-£180,000 £1,794.00 £358.80 £2,152.80
£180,001-£200,000 £1,932.00 £386.40 £2,318.40

Ar gyfer amcangyfrif o gost gwaith gwerth £2,000,001 a throsodd cysylltwch â’ch syrfëwr.