Talu eich Rheoliadau Adeiladu

Ffioedd Rheoli Adeiladu

Darllenwch y canllawiau hyn cyn cyfrif beth yw eich ffi o’r tablau islaw. 
Os oes gennych ymholiad am ffioedd, cysylltwch yn uniongyrchol â’ch syrfëwr.

Tabl A – Anheddau Newydd

Annedd Ffi TAW Cyfanswm
Mae hyn ar gyfer un annedd newydd sy’n llai na 300m2. (yn cynnwys pob llawr) £915.00 £183.00 £1098.00
Ar gyfer pob annedd arall (e.e. mwy nag un annedd a rhai yn fwy na 300m2 neu fflatiau ac yn y blaen) cysylltwch â’ch syrfëwr i gael cyngor os gwelwch yn dda.

Tabl B – Ar gyfer rhai adeiladau domestig, newidiadau ac estyniadau

Math o waith Ffi TAW Cyfanswm
ESTYNIADAU I ANHEDDAU. Dyma’r ffi gosod ar gyfer yr estyniad yn unig, lle nad yw cyfanswm arwynebedd yr estyniad ...
does not exceed heb fod yn fwy na 10m2 £435.00 £87.00 £522.00
yn fwy na 10m2 ond heb fod yn fwy na 60m2 £630.00 £126.00 £756.00
yn fwy na 60m2 ond heb fod yn fwy na 80m2 £735.00 £147.00 £882.00
Os oes gan estyniad arwynebedd llawr o fwy na 80m2, yna dylai’r ffi fod yn seiliedig ar yr amcangyfrif o gost y gwaith (Gweler Tabl C)
GAREJYS ANHEDDAU/PYRTH CEIR (ADEILADU NEWYDD):
Codi, neu estyniad, i garej neu borth car, lle nad yw’r cyfanswm arwynebedd llawr yn fwy na 60m2, a ddefnyddir mewn cysylltiad gydag annedd. £435.00 £87.00 £522.00
Os yw’r arwynebedd llawr yn fwy na 60m2, yna dylai’r ffi fod yn seiliedig ar yr amcangyfrif o gost y gwaith (Gweler Tabl C)
TRAWSNEWID ATIG:
Yr isafswm ffi derbyniol (cyfanswm) ar gyfer trawsnewid atig £615.00 £123.00 £738.00
I gael ffioedd am drawsnewid atig yn fwy na 60m2 gweler Tabl C
NEWIDIADAU I ELFENNAU THERMOL:
Un elfen (ychwanegu insiwleiddio [allanol neu fewnol] i naill ai llawr, wal neu do). £195.00 £39.00 £234.00
Elfennau lluosog (ychwanegu insiwleiddio [allanol neu fewnol] i ddwy neu fwy o elfennau [e.e. llawr a wal]) £255.00 £51.00 £306.00
ARALL:
Gosod ffenestr(i) newydd fesul annedd £195.00 £39.00 £234.00
Gosodiad trydanol £315.00 £63.00 £378.00
Paneli Solar fesul annedd £195.00 £39.00 £234.00
Cyfarpar Tanwydd Soled/Gwresogi (e.e. llosgwyr coed) fesul gosodiad) £195.00 £39.00 £234.00

Tabl C – Amcangyfrif o gost gwaith

Amcangyfrif o Gost y Gwaith Ffi TAW Cyfanswm
£0-£2,000 £175.00 £35.00 £210.00
£2,001-£8,000 £330.00 £66.00 £396.00
£8,001-£13,000 £420.00 £84.00 £504.00
£13,001-£19,000 £465.00 £93.00 £558.00
£19,001-£25,000 £525.00 £105.00 £630.00
£25,001-£30,000 £585.00 £117.00 £702.00
£30,001-£36,000 £645.00 £129.00 £774.00
£36,001-£41,000 £705.00 £141.00 £846.00
£41,001-£48,000 £735.00 £147.00 £882.00
£48,001-£50,000 £780.00 £156.00 £936.00
£50,001-£61,000 £855.00 £171.00 £1,026.00
£61,001-£73,000 £930.00 £186.00 £1,116.00
£73,001-£86,000 £1,065.00 £213.00 £1,278.00
£86,001-£98,000 £1,155.00 £231.00 £1,386.00
£98,001-£122,000 £1,305.00 £261.00 £1,566.00
£122,001-£140,000 £1,355.00 £271.00 £1,626.00
£140,001-£160,000 £1,485.00 £297.00 £1,782.00
£160,001-£180,000 £1,575.00 £315.00 £1,890.00
£180,001-£200,000 £1,725.00 £345.00 £2,070.00

Ar gyfer amcangyfrif o gost gwaith gwerth £2,000,001 a throsodd cysylltwch â’ch syrfëwr.