Skip to Main Content

Agorwch a dilynwch y canllaw talu cam wrth gam priodol:

Hysbysiad Adeiladu neu Geisiadau Cynlluniau Llawn

Cais am Reoleidd-dra

Chwiliadau Eiddo a Chopïau o Dystysgrifau