Skip to Main Content

O ganlyniad i gyngor Gweinidogol ym mis Mawrth 2020 i ddirymu Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 1; Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai, nid yw’n ofynnol bellach i’r Cyngor gyhoeddi Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai blynyddol.

Bydd Adroddiadau Monitro Blynyddol (AMB) y Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig yn adrodd ar ddarparu tai.

Mae’r dolenni i’r rhestrau safleoedd tai diweddaraf, sy’n dangos statws safleoedd tai sydd â chaniatâd cynllunio neu sydd wedi’u dyrannu yn y Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig, i’w gweld isod:

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022