Daeth strwythur prisio newydd ar gyfer trwyddedau sgipiau i rym ar 15 Ebrill 2019. Y taliadau newydd £95 y mis, gyda phob wythnos ychwanegol ar gyfradd pro rata o £25.25 yr wythnoos.

Ffurflenni cais