Daeth strwythur prisio newydd ar gyfer trwyddedau sgipiau i rym ar 15 Ebrill 2019. Y taliadau newydd £84.54 y mis, gyda phob wythnos ychwanegol ar gyfradd pro rata o £21.14 yr wythnoos.

Ffurflenni cais