Ceisiadau a dderbyniwyd ar gyfer clybiau, tafarnau a safleoedd  

Ceisiadau newydd

Nellie’s Coffee Shop yn Wye Valley Country Store Ltd, Uned 4, Parc Beaufort, Thornwell, Cas-gwent, NP16 5UH.

Pick A Pizza, 30 Cross Street, Y Fenni, NP7 5EW

Marmaris Kebab & Pizza House, 34 Cross Street, Y Fenni, NP7 5ER

Ardra & Athira Streets Ltd, 29 Stryd Fawr, Cas-gwent, NP16 5LJ

Big Love Festival, Fferm Cwm Cayo, Gwehelog, Brynbuga, NP15 1HS

Ceisiadau amrywiad

Shell Oil UK, Over Monnow, Cinderhill Street, Trefynwy

Castell a Pharc Gwledig Cil-y-coed, Church Road, Cil-y-coed, NP26 4HU.

The Lion Inn, Stryd yr Eglwys, Tryleg, Ger Trefynwy

Adolygu ceisiadau

Ddim ceisiadau adolygu.

Cysylltwch yr Adran Trwyddedu:

licensing@monmouthshire.gov.uk

01873 735420

Adran Trwyddedu, Canolfan Ieuenctid a Gymunedol Y Fenni, Old Hereford Road, Y Fenni, NP7 6EL