Ceisiadau a dderbyniwyd ar gyfer clybiau, tafarnau a safleoedd      

Ceisiadau newydd

Chesters Wine Merchants, 46 Cross Street, Y Fenni, NP7 5BA

The Board School, Bridge Street, Cas-Gwent, NP16 5EZ

The Old Station, Tintern, Cas-Gwent, NP16 7NX

Ceisiadau amrywiad

Ddim ceisiadau amrywiad

Adolygu ceisiadau

Ddim ceisiadau adolygu

Ymgynghoriadau

Datganiad o Egwyddorion

Mae Deddf Gamblo 2005 yn wneud yn ofynnol i bob Awdurdod Trwyddedu bennu a chyhoeddi datganiad o Egwyddorion o leiaf unwaith bob tair blynedd. Rhaid cyhoeddi’r polisi hwn cyn iddo wneud unrhyw swyddogaethau trwyddedu o dan y Ddeddf.

Mae’r polisi Gamblo cyfredol yn cwmpasu’r cyfnod tair blynedd a ddechreuodd ar 31 Ionawr 2019 ac nawr mae’n cael ei adolygu ar hyn o bryd. Gallwch weld y polisi drafft hwn, sy’n allweddol wrth benderfynu ar geisiadau sy’n effeithio ar gamblo.

Gobeithio y manteisiwch ar y cyfle i ddarllen y ddogfen hon a byddwn yn hapus i dderbyn unrhyw sylwadau ar y polisi hwn. Mae’r cyfnod ymgynghori yn para tan ddydd Mawrth, 31 Awst 2021. Dyma’ch cyfle i gyfrannu at y diweddariad dogfen bolisi pwysig hwn er mwyn gweithio tuag at gymuned fywiog a diogel.

Cysylltwch yr Adran Trwyddedu:

licensing@monmouthshire.gov.uk

01873 735420

Adran Trwyddedu, Canolfan Addysg Gymunedol Y Fenni, Old Hereford Road, Y Fenni, NP7 6EL