Mae Infuse yn fan lle mae dysgu, arbrofi a phrofi yn dod at ei gilydd i gynllunio dyfodol gwasanaethau cyhoeddus; gall gynnwys mynd i’r afael â sut y caiff gwasanaethau eu darparu er mwyn diwallu anghenion newidiol y rhanbarth, neu fynd i’r afael â’r agenda datgarboneiddio sy’n cyflymu er mwyn cyflawni ymrwymiadau cenedlaethol.

Stori o 10, 4, 3, 2, 1.

10 awdurdod lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd mewn…

4 carfan chwe mis, yn rhedeg un ar ôl y llall, gan ddysgu mewn…

3 labordy – addasu, data, caffael – yn gweithio ar broblemau mewn…

2 thema – cyflymu datgarboneiddio a chymunedau cefnogol, gydag…

1 gwerthusiad o gwmpas yr holl beth, er mwyn ein helpu i wella a rhannu mewnwelediadau

Wedi’i gyflwyno dros 6 mis, bydd swyddogion yn cymryd rhan mewn sesiynau a gyflwynir gan y meddyliau miniocaf yn Ewrop. Cefnogi i lunio’r her, dynodi datrysiadau posibl ac arbrofi a phrofi’r syniadau hyn, gyda hyfforddiant a chymorth mentor drwy’r cyfan.

Bydd arbenigwyr yn eu maes yn rhannu enghreifftiau o arfer da o bob cwr o’r byd ac yn archwilio sut y gall addasu neu fabwysiadu’r syniadau hyn er mwyn diwallu ein hanghenion.

Mae Infuse yn ymwneud ag arloesi a dysgu, gan ddarparu lle diogel i’n galluogi i gael y dewrder i roi cynnig ar syniad newydd, y gefnogaeth i archwilio ac arbrofi’n gychwynnol a’r cydnerthedd i ddysgu, tyfu a gwella o’n methiannau.

Mae defnydd yn rhan o gwmpas ehangach gwella gwasanaethau cyhoeddus, ac mae ein chwaer raglen, y Gronfa Her, wedi’i chynllunio i gynnig cyllid ar gyfer rhai o’r heriau a nodwyd ac a ddiffinnir o fewn Infuse.

Os hoffech fod yn rhan o arloesedd gwasanaethau cyhoeddus yn y dyfodol, os oes gennych y dewrder i wneud newidiadau ac arwain newidiadau yn eich sefydliad, os ydych am lunio’r dyfodol er gwell, cysylltwch â ni infuse@monmouthshire.gov.uk