Skip to Main Content

Darllenwch ein Blogiau! 

Infuse Cadwch mewn Cysylltiad

Mae adeiladu rhwydwaith cynaliadwy a chefnogol ar gyfer arloeswyr gwasanaethau cyhoeddus wedi bod yn un o amcanion allweddol y rhaglen Infuse.

Dysgu mwy >

Gwasanaeth/Gwas Cyhoeddus yr 21ain Ganrif.

Gyda gwasanaeth cyhoeddus yn newid o flaen ein llygaid, sut mae arfogi gweision cyhoeddus i ffynnu yn y dyfodol. Sut mae cefnogi dewrder a sicrhau ein bod yn agored i newid?

Dysgu mwy >

Caffael yn yr Unfed Ganrif ar Hugain – Pontio a Chipolwg ar yr “Angen i Weithredu”.

Mae Caffael nawr yn cael ei ystyried fel un o’r ffyrdd pwysicaf sydd yn dwyn ynghyd ac yn cynnal busnesau a chymunedau, er yr argyfyngau amlweddog parhaus.   

Dysgu mwy >

Gwario’n Fwy Deallus: gêm fwrdd am gaffael cyhoeddus

Dysgwch fwy am sut mae Dr Oishee Kundu, Cydymaith Ymchwil yn rhaglen Infuse yn defnyddio gêm fwrdd i gael pobl i siarad am wario mwy craff.

Dysgu mwy >

Cylchlythyron Infuse


Llawlfyr Datgarboneiddio

10 Cwestiwn i’w gofyn i’ch hunan cyn gweithredu Rhaglen Cefnogi Arloesedd

Cwestiwn i’n Alumni Infuse: Beth yw gwerthoedd cydlafurio o fewn y Sector Cyhoeddus a’r Trydydd Sector?  
Cwestiwn i’n Alumni Infuse: Beth yw’r canlyniadau / effeithiau mwyaf gwerthfawr y mae Infuse wedi’ch helpu sicrhau?
Cwestiwn i’n Alumni Infuse: O’r holl sgiliau, y teclynnau a’r wybodaeth yr ydych wedi datblygu… Pa rai ydych yn credu y byddwch yn defnyddio’n fwyaf aml yn y dyfodol?
Byddwch Infused !

< yn ôl i dudalen gartref/hafan Infuse