Mae mwy o wybodaeth am y gwasanaeth are gael yn: ‘Gofyn a Chasglu’

Dydd Sadwrn dychwelyd llyfr


Cofiwch y gall aelodau llyfrgell hefyd gael mynediad i ddewis eang o lyfrau digidol o/https://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries/digital-downloads/


Fel canlyniad i gyngor y Llywodraeth ar bellhau cymdeithasol, rydym ni yma yn Llyfrgelloedd a Hybiau Sir Fynwy wedi gwneud rhai newidiadau i’n gwasanaeth i helpu yn ystod y cyfnod hwn:

  • Rydym wedi cynyddu ein terfyn fel y gallwch fenthyg 40 eitem yn lle 20
  • Rydym yn symud pob dyddiad dyledus ar eitemau a fenthycwyd i ddiwrnod pellach yn y dyfodol fel nad yw’n rhaid i bobl boeni am ddychwelyd eitemau neu wynebu dirwyon
  • Caiff dyddiadau dychwelyd unrhyw lyfrau a fenthycwyd yn y 6 mis diwethaf ei newid i ddyddiad yn y dyfodol hefyd felly ni fydd yn rhaid i chi boeni am unrhyw ddirwyon ar yr eitemau hynny os na fedrwch eu dychwelyd i ni yn ystod y cyfnod hwn.

Cysylltwch â’ch Hyb lleol os gwelwch yn dda os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw beth a nodir uchod.