Yn dilyn y cyhoeddiad am y cyfnod clo byr rhwng 6pm dydd Gwener 23 a 9 Tachwedd, bydd ein Hybiau Cymunedol ar gau ar gyfer pob gwasanaeth yn y cyfnod hwn.

Gallwch gael mynediad i wasanaethau’r Cyngor drwy gysylltu â’n canolfan gyswllt ar 01633 644 644 neu drwy ap Fy Ngwasanaethau Cyngor

Gallwch ddal i gael mynediad i’n gwasanaethau ar-lein a lawrlwytho digidol drwy BorrowBox ac ap RB Digital tra bydd y gwasanaeth llyfrgell ar gau

Nodwch y bydd y Swyddfa Bost yn Hyb Cymunedol Brynbuga yn aros ar agor yn ystod y cyfnod atal byr. Yr oriau agor yw: Dyddiau Llun ac Iau 9am-5pm.

Hyb Cymunedol y Fenni

Hyb Cymunedol Cil-y-Coed

Hyb Cymunedol Cas-gwent

llyfrgell Gilwern

Hyb Cymunedol Trefynwy

Hyb Cymunedol Brynbuga

Os nad oes modd i chi ymweld ag un o’n Hybiau i ddychwelyd eich llyfrau, peidiwch â phoeni, rydym wedi gwneud ychydig o newidiadau i’n system Llyfrgelloedd er mwyn cynorthwyo ein cwsmeriaid yn ystod y cyfnod y byddant ar gau. Rydym yn ymestyn dyddiadau dychwelyd yn barhaus ar gyfer eitemau sydd wedi eu benthyg er mwyn gwneud yn siŵr nad oes yn rhaid i bobl boeni am ddychwelyd llyfrau’n hwyr a chael eu cosbi gyda dirwy.

Cofiwch, gall aelodau’r Llyfrgell gael mynediad at ystod eang o lyfrau, cylchgronau a chomics yn ddigidol ar https://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries/digital-downloads/

Er mwyn cael mynediad at wasanaethau ein cyngor gallwch ffonio ein canolfan gyswllt ar 01633 644 644 a bydd un o’r tîm yn hapus i’ch helpu, a phe hoffech gasglu bagiau ailgylchu, bydd y rhain ar gael ar draws y sir. Gallwch ddod o hyd i restr o’r llefydd y maent ar gael YMA.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am Ddysgu Cymunedol ewch i’n tudalen:
https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/dysgu-yn-y-gymuned-sir-fynwy/