Skip to Main Content

Yn unol â dymuniad y llywodraeth bod y sector cyhoeddus yn dryloyw gyda’i wybodaeth, rydym wedi dechrau prosiect i gyhoeddi ein data gwariant.

Gellir cael mwy o wybodaeth am y prosiect hwn yn data.gov.uk. Byddwn yn parhau i ddatblygu fformat a chynnwys y wybodaeth hon yn unol ag arfer orau.

Mae’r data hyn yn cynnwys taliadau credydwyr rheolaidd a wnaethpwyd gennym, ac eithrio’r rhai hynny a fyddai’n datgelu gwybodaeth sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf Diogelu Data.

(Noder bod taliadau a wnaed i ni naill ai yn daliadau a gynhyrchwyd gan y system i alluogi i systemau ymylol gael eu diweddaru, er enghraiff NNDR, neu’n daliadau gan

ysgolion ar gyfer cyflenwadau neu wasanaethau a ddarparwyd gennym.)

Data ar wariant

https://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2023/08/Disclosure-with-Inv-Date-01042022-to-31032023.xlsx


Chwefror-2021-Datgelu-Data’r-Cerdyn-Prynu-i’w-Cyhoeddi

Chwefror-2021-Datgelu-Data’r-Cerdyn-Prynu-i’w-Cyhoeddi

Chwefror-2021-Datgelu-Data-Metadata’r-Cerdyn-Prynu

Chwefror-2021-Datgelu-Metadata-Trafodion-y-Cyflenwr

Chwefror-2021-Datgelu-Data-Trafodion-y-Cyflenwr-i’w-Cyhoeddi

Chwefror-2021-Datgelu-Data-Trafodion-y-Cyflenwr-i’w-Cyhoeddi

Ionawr-2021-Datgelu-Data’r-Cerdyn-Prynu-i’w-Cyhoeddi

Rhagfyr-2020-Datgelu-Data’r-Cerdyn-Prynu-i’w-Cyhoeddi

Rhagfyr-2020-Datgelu-Data’r-Cerdyn-Prynu-i’w-Cyhoeddi

Rhagfyr-2020-Datgelu-Data-Metadata’r-Cerdyn-Prynu

Rhagfyr-2020-Datgelu-Metadata-Trafodion-y-Cyflenwr

Rhagfyr-2020-Datgelu-Data-Trafodion-y-Cyflenwr-i’w-Cyhoeddi

Rhagfyr-2020-Datgelu-Data-Trafodion-y-Cyflenwr-i’w-Cyhoeddi

Awst -2020- Datgelu Data Cerdyn Prynu – I’w Gyhoeddi

Gorffennaf 2020 Datgelu Data Cerdyn Prynu –  I’w Gyhoeddi

Gorffennaf 2020 Datgelu Data Cerdyn Prynu – I’w Gyhoeddi

Gorffennaf 2020 Datgelu Data Cerdyn Prynu – Metadata 

Gorffennaf 2020 Datgelu Trafodion Cyflenwyr – Metadata

Gorffennaf 2020 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr – I’w Gyhoeddi
Gorffennaf 2020 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr – I’w Gyhoeddi (xls)
Gorffennaf 2020 Datgelu Data Cerdyn Prynu – I’w Gyhoeddi
Mehefin 2020 Datgelu Data Cerdyn Prynu – I’w Gyhoeddi
Mehefin 2020 Datgelu Data Cerdyn Prynu – Metadata
Mehefin 2020 Datgelu Trafodion Cyflenwyr  – Metadata
Mehefin 2020 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr – I’w Gyhoeddi
Mehefin 2020 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr – I’w Gyhoeddi

Mai 2020 Data Cardiau Prynu ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Mai 2020 Data Cardiau Prynu ar gyfer Cyhoedd i (xls)

Mai 2020 Datgelu Metadata Data Cardiau Prynu

Mai 2020 Datgelu Trafodion Cyflenwyr – Metadata (txt)

Mai 2020 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoedd (csv)

Mai 2020 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Ebrill 2020 Data Cardiau Prynu ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Ebrill 2020 Data Cardiau Prynu ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Ebrill 2020 Datgelu Metadata Data Cardiau Prynu

Ebrill i 2020 Datgelu Trafodion Cyflenwyr – Metadata (txt)

Ebrill 2020 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoedd (csv)

Ebrill 2020 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Ionawr 2020 Data Cardiau Prynu ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Ionawr 2020 Data Cardiau Prynu ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Ionawr 2020 Datgelu Metadata Data Cardiau Prynu (txt)

Ionawr 2020 Datgelu Trafodion Cyflenwyr – Metadata (txt)

Ionawr 2020 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoedd (csv)

Ionawr 2020 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Rhagfyr 2019 Datgelu Data Cardiau Prynu ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Rhagfyr 2019 2019 Datgelu Data Cardiau Prynu ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Rhagfyr 2019 Datgelu Metadata Data Cardiau Prynu (txt)

Rhagfyr 2019 Datgelu Trafodion Cyflenwyr – Metadata (txt)

Rhagfyr 2019 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Rhagfyr 2019 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Tachwedd 2019 Datgelu Data Cardiau Prynu ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Tachwedd 2019 Datgelu Data Cardiau Prynu ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Tachwedd 2019 Datgelu Metadata Data Cardiau Prynu (txt)

Tachwedd 2019 Datgelu Trafodion Cyflenwyr – Metadata (txt)

Tachwedd 2019 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Tachwedd 2019 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Hydref 2019 Datgelu Data Cardiau Prynu ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Hydref 2019 Datgelu Data Cardiau Prynu ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Hydref 2019 Datgelu Metadata Data Cardiau Prynu (txt)

Hydref 2019 Datgelu Trafodion Cyflenwyr – Metadata (txt)

Hydref 2019 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Hydref 2019 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Medi 2019 Datgelu Data Cardiau Prynu ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Medi 2019 Datgelu Data Cardiau Prynu ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Medi 2019 Datgelu Metadata Data Cardiau Prynu (txt)

Medi 2019 Datgelu Trafodion Cyflenwyr – Metadata (txt)

Medi 2019 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Medi 2019 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Awst 2019 Datgelu Data Cardiau Prynu ar gyfer Cyhoeddi

Awst 2019 Datgelu Data Cardiau Prynu ar gyfer Cyhoeddi

Awst 2019 Datgelu Metadata Data Cardiau Prynu

Awst 2019 Datgelu Trafodion Cyflenwyr – Metadata

Awst 2019 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi

Awst 2019 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi

Gorffennaf 2019 Datgelu Metadata Data Cardiau Prynu (txt)

Gorffennaf 2019 Datgelu Data Cardiau Prynu ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Gorffennaf 2019 Datgelu Trafodion Cyflenwyr – Metadata (txt)

Gorffennaf 2019 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Gorffennaf 2019 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Gorffennaf 2019 Datgelu Data Cardiau Prynu ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Mehefin 2019 Datgeliad Data Cerdyn Prynu i’w gyhoeddi DF  (csv)

Mehefin 2019 Datgeliad Data Cerdyn Prynu i’w gyhoeddi DF (xls)

Mehefin 2019 Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Mehefin 2019 Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Mai 2019 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoeddi (xls)

Mai 2019 Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi  (csv)

Mai 2019 Datgeliad Data Cerdyn Prynu i’w gyhoeddi DF (xls)

Mai 2019 Datgeliad Data Cerdyn Prynu i’w gyhoeddi DF (csv)

Ebrill 2019  Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Ebrill 2019  Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Ebrill 2019 Datgelu Data Cerdyn Prynu ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Ebrill 2019 Datgelu Data Cerdyn Prynu ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Mawrth 2019 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Mawrth 2019 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Chwefror 2019 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Chwefror 2019 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Chwefror 2019 Datgelu Data Cerdyn Prynu ar gyfer Cyhoeddi DF (xls)

Chwefror 2019 Datgelu Data Cerdyn Prynu ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Ionawr 2019 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Ionawr 2019 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Ionawr 2019 Datgelu Data Cerdyn Prynu ar gyfer Cyhoeddi DF (csv)

Ionawr  2019 Datgelu Data Cerdyn Prynu ar gyfer Cyhoeddi DF (xls)

Rhagfyr 2018 Datgelu Data Cerdyn Prynu ar gyfer Cyhoeddi DF (csv)

Rhagfyr 2018 Datgelu Data Cerdyn Prynu ar gyfer Cyhoeddi DF (xls)

Rhagfyr 2018 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Rhagfyr 2018 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Tachwedd 2018 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Tachwedd 2018 Datgelu Data Cerdyn Prynu ar gyfer Cyhoeddi DF (csv)

Tachwedd 2018 Datgelu Data Cerdyn Prynu ar gyfer Cyhoeddi DF (xls)

Tachwedd 2018 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Hydref 2018 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Hydref 2018 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Hydref 2018 Datgelu Data Cerdyn Prynu ar gyfer Cyhoeddi DF (csv)

Hydref 2018 Datgelu Data Cerdyn Prynu ar gyfer Cyhoeddi DF (xls)

Medi 2018 Datgeliad Data Cerdyn Prynu i’w gyhoeddi (xls)

Medi 2018 Datgeliad Data Cerdyn Prynu i’w gyhoeddi (csv)

Awst 2018 Datgelu Data Cerdyn Prynu ar gyfer Cyhoeddi DF (csv)

Awst 2018 Datgelu Data Cerdyn Prynu ar gyfer Cyhoeddi DF (xls)

Awst 2018 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoeddi (csv)

Awst 2018 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoeddi (xls)

Awst 2018 Datgeliad Data Cerdyn Prynu i’w gyhoeddi DF (xls)

Awst 2018 Datgeliad Data Cerdyn Prynu i’w gyhoeddi DF (csv)

Gorffennaf 2018 Datgeliad Data Cerdyn Prynu i’w gyhoeddi DF (csv)

Gorffennaf 2018 Datgeliad Data Cerdyn Prynu i’w gyhoeddi DF (xls)

Gorffennaf 2018 Datgeliad Trafodion Cyflenwyr i’w gyhoeddi (csv)

Gorffennaf 2018 Datgeliad Trafodion Cyflenwyr i’w gyhoeddi (xls)

Mehefin 2018 Datgeliad Cerdyn Prynu i’w gyhoeddi (csv)

Mehefin 2018 Datgeliad Cerdyn Prynu i’w gyhoeddi (xls)

Mehefin 2018 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoeddi (csv)

Mehefin 2018 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoeddi (xls)

Mai 2018 Datgeliad Data Cerdyn Prynu i’w gyhoeddi DF (csv)

Mai 2018 Datgeliad Data Cerdyn Prynu i’w gyhoeddi DF (xls)

Mai 2018 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoeddi (csv)

Mai 2018 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoeddi (xls)

Ebrill 2018 Datgeliad Data Cerdyn Prynu i’w gyhoeddi DF (csv)

Ebrill 2018 Datgeliad Data Cerdyn Prynu i’w gyhoeddi DF (xls)

Ebrill 2016 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoedd (csv)

Ebrill 2016 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoedd (xls)

Mawrth 2018 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoeddi (csv)

Mawrth 2018 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoeddi (xls)

Chwefror 2018 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Chwefror 2018 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Ionawr 2018 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Ionawr 2018 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Rhagfyr 2017 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Rhagfyr 2017 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Tachwedd 2017 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Tachwedd 2017 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Hydref 2017 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Hydref 2017 Datgelu Trafodion Cyflenwyr ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr Medi 2017 ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Datgelu Data Trafodion Cyflenwyr Medi 2017 ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Rhagfyr 2016 Datgelu Trafodion Cyflenwr Data ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Tachwedd 2016 Datgelu Trafodion Cyflenwr Data ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Tachwedd 2016 Datgelu Trafodion Cyflenwr Data ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Hydref 2016 Datgelu Trafodion Cyflenwr Data ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Hydref 2016 Datgelu Trafodion Cyflenwr Data ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Medi 2016 Datgelu Trafodion Cyflenwr Data ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Medi 2016 Datgelu Trafodion Cyflenwr Data ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Awst 2016 Datgelu Trafodion Cyflenwr Data ar gyfer Cyhoeddi (csv)

Awst 2016 Datgelu Trafodion Cyflenwr Data ar gyfer Cyhoeddi (xls)

Hydref 2016 Datgelu Trafodion Cyflenwr Data ar gyfer Cyhoeddi

Medi 2016 Datgelu Trafodion Cyflenwr Data ar gyfer Cyhoeddi

Awst 2016 Datgelu Trafodion Cyflenwr Data ar gyfer Cyhoeddi

Gorffennaf 2016 Datgelu Trafodion Cyflenwr Data ar gyfer Cyhoeddiad (csv)

Gorffennaf 2016 Datgelu Trafodion Cyflenwr Data ar gyfer Cyhoeddiad (xls)

Mehefin 2016 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoedd (csv)

Mehefin 2016 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoedd (xls)

Mai 2016 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoedd (csv)

Mai 2016 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoedd (xls)

Ebrill 2016 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoedd (csv)

Ebrill 2016 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoedd (xls)

Mawrth 2016 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoeddi (xls)

Mawrth 2016 Datgeliad o Drafodion Cyflenwyr i’w Cyhoeddi (csv)

Mae’r nodiadau canlynol yn egluro cyd-destun y data yn y ffeil

Colofn

Teitl y Colofn

Disgrifiad

1Service area categorisationDyma’r maes gwasanaeth sy’n gyfrifol am wario’r arian
2Service division categorisationDyma is-adran y gwasanaeth
3Responsible unitDyma’r adran sy’n gyfrifol am wario’r arian
4Responsible unitPenawdau cyffredinol yw’r rhain sy’n disgrifio natur y gwariant
5Detailed expenses typePenawdau yw’r rhain sy’n disgrifio natur y gwariant yn fwy manwl
6Expense codeY cod cyfrif mewnol sy’n cynrychioli’r math o wariant
7NarrativeDisgrifiad mewn geiriau yw hwn o fanylion y trafodiad
8Payment dateDyma’r dyddiad talu fel y’i cofnodwyd yn y cyfriflyfr cyffredinol
9Transaction numberCyfeirnod unigryw yw hwn ar gyfer pob trafodiad unigol
10AmountDyma werth gwirioneddol y trafodiad
(Cyn ychwanegu TAW)
11Capital / RevenueMae hwn yn disgrifio a yw’r gwariant yn gyfalaf neu’n refeniw
12Supplier nameDyma enw llawn y cyflenwr fel y’i cofnodwyd yn y system cyfrifon sy’n daladwy
13Supplier IDNid oes cynnwys yn y maes hwn eto
14Contract IDNid oes cynnwys yn y maes hwn eto