Skip to Main Content

Gweithlu graeanu priffyrdd allan drwy’r nos a phriffyrdd yn awr yn glir i gyd. Erydr allan ar hyn o bryd. Timau wrthi’n rhoi halen a chlirio canol trefi a llwybrau troed. Ffermwyr lleol gydag erydr a llwythwyr yn ein helpu – diolch i bawb.