Skip to Main Content

Bydd adroddiad pwerus a theimladwy i hiliaeth mewn ysgolion yn newid y ffordd y mae awdurdodau lleol yn mynd i’r afael â gwrth-hiliaeth.

Comisiynodd is-grŵp hil addysg Bwrdd Diogelu Gwent ymchwil i’r mater a arweiniwyd gan ddau academydd uchel eu parch.

Cymerodd pob un o’r pum cyngor yn y rhanbarth ran yn y gwaith ac maent wedi croesawu argymhellion yr adroddiad.

Ymchwil Gwent i Hiliaeth a Bwlio Hiliol

Tags: ,