Ailgylchu a Gwastraff

Dydd Gwener y Groglith: Casgliadau fel arfer

Dydd Llun y Pasg: Dim Casgliadau

Bydd casgliadau o ddydd Mawrth 6ed Ebrill yn rhedeg un diwrnod yn hwyrach na’r arfer.

Mae rhagor o wybodaeth yma:

Gallwch wirio eich diwrnod casglu yma: Casgliadau Sbwriel Cartref

Calendr casglu: https://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2021/01/Refuse-Collection-Calendar-2021-CYM.pdf

Mae Canolfannau Ailgylchu ar agor fel arfer dros y Pasg.

Rhaid i chi archebu slot ymlaen llaw cyn i chi ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu: https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/ailgylchu-a-gwastraff/canolfannau-ailgylchu-gwastraff-cartref/

Bydd y Ganolfan Gyswllt yn cau ar ddydd Iau 01/04/2021 am 5pm a bydd ar gau:

  • Dydd Gwener y Groglith 2/4
  • Dydd Llun y Pasg 5/4
  • Dydd Mawrth y Pasg 6/4

A bydd yn ailagor ar ddydd Mercher 07/04 am 9am

Os yw eich galwad yn argyfwng, ffoniwch 0300 123 1055.

Am wybodaeth ychwanegol ewch i monmouthshire.gov.uk/cy, neu wasanaeth negeseua Facebook Cyngor Sir Fynwy, i ofyn cwestiwn i Monty ein Sgyrsfot. Gallwch hefyd ddefnyddio Fy Sir Fynwy i nodi ymholiadau neu godi ceisiadau am wasanaeth.

Os yw eich galwad yn ymwneud ag atgyweiriad gan Gymdeithas Tai Sir Fynwy, ffoniwch 0345 677 2277