Skip to Main Content
Y 1000 Diwrnod Cyntaf banner

Mae’r 1000 diwrnod cyntaf, yn ystod beichiogrwydd a hyd at ail ben-blwydd plentyn, yn cynrychioli rhan hollbwysig o blentyndod pan fyddwn yn ffurfio ymlyniad i’n rhoddwyr gofal, yn dysgu sut i archwilio ac ymddiried yn y byd o’n hamgylch yn ddiogel, ac yn dechrau cyfathrebu. Dyma pryd y gwelwn y cyfnod mwyaf cyflym o dwf a datblygiad yr ymennydd a lle mae’r sylfeini wedi’u gosod ar gyfer ein hiechyd a’n lles yn y dyfodol.

Mae’r cyfnod critigol hwn yn cael effaith hirdymor ar unigolion a theuluoedd. Maent yn siapio dyfodol plant wrth iddynt dyfu i fyny: eu cyflawniadau addysgol, eu gallu i sicrhau incwm, eu dylanwadau ar eu plant eu hunain, a’u hiechyd wrth heneiddio.

Mynnwch gipolwg ar y wybodaeth ddefnyddiol ganlynol allai fod o gymorth i chi yn ystod 1000 o ddiwrnodau cyntaf eich plentyn:

Cymorth Ariannol i Deuluoedd yn Sir Fynwy

Gwasanathau Bichiogrwydd

Lwmp, Babi a Thu Hwnt

Dylunio i Wenu 

Cwsg Mwy Diogel (Ymddiriedolaeth Hwiangerdd) 

Rhianta – Rhowch Amser Iddo  

B yddwch yn Ddiogel o Amgylch Cŵne

Aneurin Bevan Maternity Services

 Y Gwasanaeth Ymatebol

Shaking Your Baby – It’s Just The Deal

Caring For Your Baby At Night

Building A Happy Baby

Rotavirus

Meningitis B

Pneumococcal Vaccine for Children Under 2

6 in 1 (Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Polio, Hib and Hepatitis B Vaccine for Babies and Children) Leaflet

Baby Nosh Weaning Leaflet:Download

Tiny Tums (0 – 5s Healthy Eating) Leaflet:Download

Home Safety Leaflet:Download

Dummy Facts

Y Frech Goch, Clwy’r Pennau, Rwbela

Hib/Men C Vaccine