Skip to Main Content

Yn 2016, cyflwynodd Deddf Tai (Cymru) 2014 oblygiadau cyfreithiol ar landlordiaid sydd ag eiddo ar rent yng Nghymru. Mae’n ofynnol i unrhyw landlord sydd ag eiddo ar rent yng Nghymru sydd wedi ei rentu ar denantiaeth sicr, fyrddaliol sicr neu reoledig i gofrestru. Cofrestrir drwy Rhentu Doeth Cymru.

Mae’n ofynnol i landlordiaid sy’n ymgymryd â thasgau gosod a rheoli yn eu heiddo ar rent yng Nghymru wneud cais am drwydded.

Nid oes angen i denantiaid nad ydynt ymwneud â threfnu tenantiaethau neu reoli eu heiddo ar rent gael trwydded. Fodd bynnag, mae’n rhaid iddynt ddefnyddio asiant trwyddedig a chofrestru fel landlord gan ddatgan eu hasiant ar y ffurflen gofrestru.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Rhentu Doeth Cymru;

03000 133344

Gallwn gynnig cyngor a chefnogaeth ar gofrestru a thrwyddedu i landlordiaid.