Skip to Main Content

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi diweddariad ar y gwaith ailwynebu arfaethedig ar Bont Gwy yn Nhrefynwy. Mae’r dyddiad  arfaethedig ar gyfer cau’r bont er mwyn dechrau’r gwaith, sef  16eg…