Skip to Main Content

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cymeradwyo’r Gyllideb ar gyfer 2024-25 mewn cyfarfod llawn o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 29ain Chwefror. Byddwn nawr yn gweithio i barhau i ddarparu gwasanaethau cyson …