Skip to Main Content

Dylid anfon pob ymholiad at: buildingcontrol@monmouthshire.gov.uk

Mae ffi o £30.00 am gopi o dystysgrif neu hysbysiad penderfyniad.

Os oes angen archwiliad terfynol i gael y Dystysgrif Cwblhau, cysylltwch â’r syrfëwr.

NODER – Os oes gennych gyfeirnod sy’n dechrau gyda IN, cafodd y gwaith adeiladu ei wneud gan Arolygydd Cymeradwy a all gyhoeddi’r dogfennau. Cysylltwch â’r perchennog i gael manylion Archwilwyr Cymeradwy. Os nad yw hynny’n hysbys, cysylltwch â ni ar 01633 644833 / 01633 644836 / 01633 644837.

Os oes gennych gyfeirnod yn dechrau gyda DM neu DC, cysylltwch â’r adran cynllunio.