Skip to Main Content

Dan gyfarwyddyd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, sefydlwyd grwpiau partneriaeth i ganolbwyntio ar a mynd i’r afael ag elfennau penodol o’r Cynllun Integredig Sengl. Caiff y grwpiau partneriaeth cyfredol eu rhestru islaw ynghyd ag unrhyw ddogfennau’n ymwneud â’u diben.

 

Grŵp Perfformiad Cynllun Integredig Sengl

Grŵp Llywio 16+

Grŵp Gweithredol Heneiddio’n Dda (GGHD)

Creu Sir Fynwy Egnïol ac Iach (CSFEI)

 • Cylch Gorchwyr
 • Cynllun Gweithredu

Bwrdd Partneriaeth Amgylcheddol (BPA)

 • Cylch Gorchwyr
 • Cynllun Gweithredu

Grŵp Cynhwysiant, Economaidd a Digidol (GCED)

 • Cylch Gorchwyr
 • Cynllun Gweithredu

Grŵp Integredig Cynnig Ieuenctid (ICI)

 • Cylch Gorchwyr
 • Cynllun Gweithredu

Grŵp VAWDASV Sir Fynwy

 • Cylch Gorchwyr
 • Cynllun Gweithredu

Grŵp Strategaeth Chwarae (GSC)

 • Cylch Gorchwyr
 • Cynllun Gweithredu

Grŵp Sir Fynwy Ddiogelach (GSFD)

Grŵp Tai Strategol

 • Cylch Gorchwyr
 • Cynllun Gweithredu