Skip to Main Content

Mae pob un o’r pump Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yng Ngwent, sef Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen, wedi cymryd cam cadarnhaol a nawr wedi symud i drefniant rhanbarthol ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent, a ddaeth i rym ym mis Medi.

Mae mwy o wybodaeth ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent a Chynllun Llesiant Gwent ar gael yma.

Mae gwybodaeth am Gynllun Llesiant Sir Fynwy, a gyhoeddwyd yn 2018, a ffurfiwyd dan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy fel yr oedd bryd hynny, ar gael yma