Skip to Main Content

Cymorth Hanfodol yn Nhrefynwy

Hyb Cymunedol Trefynwy

Cerddwch i mewn i un o’n hybiau cymunedol gallant roi cyngor ar ba help a allai fod fwyaf perthnasol i’ch amgylchiadau:  Rolls Hall, Stryd Whitecross, Trefynwy NP16

Amseroedd agor > (click to view)

📞 Ffôn: 01633 644 644


Cyngor Ar Bopeth

Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor cyfrinachol ac anwahaniaethol am ddim mewn meysydd amrywiol fel Dyled, Budd-daliadau, Teulu a Pherthnasoedd, eich Hawliau fel Cwsmer, Ymholiadau Cyfreithiol, a mwy!

Lleolir swyddfa Trefynwy 23a Stryd Whitecross, Trefynwy, NP25 3BY

📞 Ffôn:01600 773297 

📧 E-bostmonmouth@monca.org.uk


benthyg

Benthyg Sir Fynwy

Eich llyfrgell leol o bethau yn Uned 5, Y Stablau, Canolfan Gymunedol Bridges, Drybridge House, Trefynwy NP25 5AS

Nod llyfrgell o bethau yw caniatáu i bobl fenthyca pethau sydd eu hangen arnynt ond nad ydynt yn berchen arnynt, am gost isel, gan arbed arian a lle yn eu cartrefi. 

🌐 Visithttps://monmouthshire.benthyg.cymru/sites


Banc Bwyd Trefynwy

Mae Banc Bwyd Trefynwy wedi’i leoli yn Eglwys y Bedyddwyr Trefynwy, 3 Stryd Monk, Trefynwy, NP25 3LR.

Am atgyfeiriadau neu ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

📞 Ffôn: 07960 579062

📧 E-bostinfo@monmouthdistrict.foodbank.org.uk

🌐 Ewch iwww.monmouthdistrict.foodbank.org.uk 


Oergell Gymunedol Trefynwy

Mae Oergell Gymunedol Trefynwy yn Uned 5, Y Stablau, Canolfan Gymunedol Bridges, Drybridge House, Trefynwy NP25 5AS, yn cynnig dewis o fwyd maethlon, dros ben gan fusnesau lleol, sydd ar gael am ddim. Rydych chi’n achub y blaned drwy atal bwydydd o ansawdd da rhag mynd i safleoedd tirlenwi.

🌐 https://www.facebook.com/groups/monmouthcommunityfridge


Cyfarfod ‘a’ Bwyta yn Neuadd Gymunedol St Thomas

Mwynhewch brydau ysgafn am ddim a chwmni da yn Neuadd Gymunedol St Thomas, Sgwâr St Thomas, Trefynwy. Mae cofrestru lle yn hanfodol. Am wybodaeth bellach:

📞 Ffôn: 01600 713869

🌐 Tŷ Price, St Thomas’ Community Hall | Facebook


Food on Our Doorstep (FOOD)

Darganfyddwch fwyd fforddiadwy o safon uchel yn Wyesham Christian Fellowship, Chapel Close, NP25 3NN. Ymunwch am ddim am £1 y flwyddyn yn unig ar gyfer aelodaeth deuluol a phrynwch fag wythnosol o fwyd blasus am ddim ond £3.50 (gwerth tua £15!).

I gael rhagor o wybodaeth am amseroedd ac argaeledd:


Llyfrgell Cewynnau Trefynwy

📞 Ffôn: 07977 636522

📧 E-bost: laura.acemonmouth@outlook.com 

🌐monmouthshire.benthyg.cymru/https://www.facebook.com/people/Monmouth-and-District-NCT-Nappy-Library/100080142604797/


Grant Prydau Ysgol Am Ddim a Hanfodion Ysgol

Am gymorth ariannol , cysylltwch ag Adran Budd-daliadau Cyngor Sir Fynwy.

📞 Ffôn: 01495 742037 or 01495 742377

📧 benefits@monmouthshire.gov.uk  

🌐 Grant Prydau Ysgol a Gwisg Am Ddim