Skip to Main Content

Mae’r cerbydau llogi preifat wedi’u trwyddedu i gludo lan i 8 teithwyr. Rhaid ir fath yma o gerbyd cael archebion flaen llaw ac nad yw ar gael o rhengoedd tacsis.  Mae gweithredwyr llogi preifat yn cymryd archebion ar gyfer trafnidiaeth i anfon cerbydau ar gyfer y cytundeb llogi efo’r phris wedi’u trefnu ymlaen llaw.  Rhaid i fob gyrrwr cerbyd llogi preifat gael trwydded a gwisgo bathodyn.

Lawrlwytho ffurflen gais cerbydau llogi preifat – Cais HP (defnyddiwch y furflen yma am ceisiadau newydd ac adnewyddu)

Ffi trwydded newydd cerbyd llogi preifat = £254.00

Ffi trwydded adnewyddu cerbyd llogi preifat = £203.00

Lawrlwytho ffurflen gais gweithredwr llogi preifat – Cais OP

Ffi trwydded gweithredwr llogi preifat = £1,133.00

Ffi adnewyddu trwydded gwiethredwr llogi preifat = £1,153.00

Mae pob Perchennog a Gweithredwr Cerbyd Llogi Preifat y Sir yn derbyn y dogfen Polisi ac Amodau Tacsi a Llogi Preifat Cyngor Sir Fynwy 2020 cyn derbyn trwydded.

Cysylltwch yr Adran Trwyddedu

Ar gyfer unrhyw ymholiadau neu gwynion;

licensing@monmouthshire.gov.uk

01873 735420

Adran Trwyddedu, Canolfan Ieuenctid a Gymunedol Y Fenni, Old Hereford Road, Y Fenni, NP7 6EL