Mae’r awdurdod hwn wedi mabwysiadu rhestr cerbydau hacni a cerbydau hurio preifat sy’n hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn yn unol ag adran 167 or Ddeddf Cydraddoldebau 2010.

Oherwydd mae amrywiad efo cerbydau a weithgynhyrchir neu ymaddasu ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn, rydym yn cynghori cysylltwch efo cwmni och ddewis ar y manylion cyswllt a ddarparwyd i sicrhau bod y cerbyd yn gallu darparu ar gyfer eich math o gadair olwyn.

Rhif Trwydded Reg. Cerbyd Cerbyd Cyfanswm Teithwyr Cwmni Rhif Ffon
PV0045 WK10 ZBJ Ford Transit 8 Murray’s Minibus Hire, The Garage, Parc-y-Brain Road, Penperlleni, Pontypwl, NP4 0BJ 07858 242360
PV0049 HX55 LFU Ford Transit 8 Murray’s Minibus Hire, The Garage, Parc-y-Brain Road, Penperlleni, Pontypwl, NP4 0BJ 07858 242360
PV0056 DG63 VWH Volkswagen Caddy 4 Murray’s Minibus Hire, The Garage, Parc-y-Brain Road, Penperlleni, Pontypwl, NP4 0BJ 07858 242360
PV0013 NX13 EEJ Vauxhall Movano 8 Murray’s Minibus Hire, The Garage, Parc-y-Brain Road, Penperlleni, Pontypwl, NP4 0BJ 07858 242360
HV0168 GX61 JKJ Peugeot Expert 5 Station Cars, St Teilo's Road, Y Fenni, NP7 6HA 01873 857233
PV0046 GF57 OTB Ford Transit 8 K and M Minibuses, Unit 1 Bulwark Ind Est, Bulwark, Cas-Gwent NP16 5QZ 01291 622906
PV0021 SK10 KXZ Ford Transit 8 Murray’s Minibus Hire, The Garage, Parc-y-Brain Road, Penperlleni, Pontypwl, NP4 0BJ 07858 242360
PV0058 GN58 NCA Ford Transit 8 Murray’s Minibus Hire, The Garage, Parc-y-Brain Road, Penperlleni, Pontypwl, NP4 0BJ 07858 242360
PV0003 YN62 CFF Ford Transit 8 Murray’s Minibus Hire, The Garage, Parc-y-Brain Road, Penperlleni, Pontypwl, NP4 0BJ 07858 242360
PV0019 WX61 CHC Ford Transit 8 Murray’s Minibus Hire, The Garage, Parc-y-Brain Road, Penperlleni, Pontypwl, NP4 0BJ 07858 242360
PV0052 NK12 DWU Renault Kangoo 4 Murray’s Minibus Hire, The Garage, Parc-y-Brain Road, Penperlleni, Pontypwl, NP4 0BJ 07858 242360
PV0060 CN55 NKK Mercedes Sprinter 8 Murray’s Minibus Hire, The Garage, Parc-y-Brain Road, Penperlleni, Pontypwl, NP4 0BJ 07858 242360
PV0041 Y6 MFJ Mercedes Sprinter 8 Murray’s Minibus Hire, The Garage, Parc-y-Brain Road, Penperlleni, Pontypwl, NP4 0BJ 07858 242360
HV0158 BT07 CVJ Vauxhall Vivaro 8 Bumblebee Taxis, 28 Seymour Way, Magor, NP26 3GF 07835269511
HV0200 BG21 WJM Nissan Dynamo 6 Blackhouse Travel, Raglan 01291 690119
HV0201 DU21 AXR Nissan Dynamo 6 Jocks Journeys Monmouth 07456 808427

Beth sydd rhaid i yrwyr y cerbydau yma wneud?

Rhaid i yrwyr cerbydau hacnai a cerbydau hurio preifat syn hygyrch i gadeiriau olwyn dynodedig cadw at y dyletswyddau canlynol:

  • Cludo teithwyr tra yn y gadair olwyn;
  • Peidio â chodi unrhyw dâl ychwanegol am wneud hynny;
  • Os yw teithiwr yn dewis eistedd mewn sedd teithiwr i gludo’r gadair olwyn;
  • I gymryd y camau angenrheidiol i sicrhau fod y teithwyr yn ddiogel ac yn rhesymol o gyfforddus; ac
  • I rhoi hynny o gymorth symudedd ag sydd ei angen ar y theithiwr.

 

Oes angen cymorth ymhellach?

Os hoffech gysylltu â trwyddedu am ragor o wybodaeth neu ganllawiau ar gerbydau hygyrch olwyn os gwelwch yn dda cysylltwch â canlynol

Cysylltwch yr Adran Trwyddedu:

Adran Trwyddedu, Canolfan Addysg Gymunedol Y Fenni, Old Hereford Road, Y Fenni, NP7 6EL

licensing@monmouthshire.gov.uk

01873 735420