Skip to Main ContentWag y Cyngor

Uwch Swyddog Gorfodi Sifil

Dyddiad Cau: 12pm ar 22/02/19

Derbynnydd – Gwasanaethau Swyddfa

Dyddiad Cau:     12pm ar  22fed Chwefror  2019

Cynorthwyydd Galluogi – Parhaol [Tîm Gofal a Chymorth]

Dyddiad cau: 12pm ar 1st March

Gweithiwr Cymdeithasol Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd, Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 12pm ar 22/02/19

Cynorthwyydd Arlwyo

Dyddiad Cau: 12pm ar ddydd mercher 20 Chwefror 2019

Arweinydd Gwasanaeth Cyswllt o dan Oruchwyliaeth

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd 28 Chwefror 2019

Cynorthwyydd Chwaraeon a Hamdden

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 20fed Chwefror 2019 am 12.00pm

Swyddog Gorfodi Sifil

Dyddiad Cau: 12pm ar 22/02/19

Swyddi Gwag Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Teitl Rôl Gwirfoddolwr

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewalltwo ticks