Wag y Cyngor

Gweithiwr Cymorth, Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd ar 04/01/2019

Gweithiwr Cymdeithasol

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd 11/01/19

Rheolwr Tîm Practis Therapiwtig

Dyddiad Cau: 12pm ar 15 Ionawr 2019

Gweithiwr Cymorth

Dyddiad cau: 12pm ar 14/12/18

Gweinyddwr Technegol-(Rheoli Perygl Llifogydd)

Dyddiad Cau: Dydd Iau, 14 Rhagfyr 2018

Arweinydd Tîm

Dyddiad cau: 12pm ar 14/12/18

Gweithiwr Glanhau a Hylendid

Dyddiad cau: 12pm ar 14/12/18

Gweithiwr Glanhau a Hylendid

Dyddiad cau: 12pm ar 14/12/18

Gweithiwr Cymdeithasol – Dyletswydd, Asesu a Help Cynnar, Gwasanaethau Plant

Dyddiad cau: 12pm ar 04/01/2019

Gofal cartref sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a chynorthwywyr cymorth

Dyddiad cau: 12pm ar 14/12/18

Cynorthwyydd Arlwyo (Yn Ystod Term Ysgol Yn Unig)

Dyddiad cau: 12pm ar 14/12/18

 

Swyddi Gwag Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

 

Teitl Rôl Gwirfoddolwr

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

 

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewalltwo ticks