Skip to Main Content

Ffurflen Cais am Ganiatâd Dyfrffos Gyffredinol

Nodiadau Canllaw ar gyfer Caniatâd Dyfrffos Gyffredinol

Gellir darganfod gwybodaeth ynglŷn â sut i gwblhau’r ffurflen gais yn y Nodiadau Canllaw. Rhaid cynnwys gwybodaeth ychwanegol ddigonol er mwyn i ni benderfynu addasrwydd eich cynigion. Rhaid i chi ddangos na fydd eich cynigion yn cael effaith niweidiol ar berygl llifogydd neu’r amgylchedd lleol.

Rhaid i chi hefyd cyflwyno ffi ymgeisio, sef £50.00 ar hyn o bryd.

Sut i dalu am eich ffioedd

Pennir eich cais o fewn deufis ar ôl derbyn cais dilys. Mae cais dilys yn cynnwys ffurflen gais sydd wedi’i chwblhau, manylion priodol o’ch cynigion a‘r ffi ymgeisio. Darllenwch y Nodiadau Canllaw sydd ar gael er mwyn sicrhau eich bod wedi cynnwys y wybodaeth briodol i gyd sydd angen ar gyfer dilysu, os gwelwch yn dda.

Gellir cyflwyno ceisiadau a dogfennau priodol naill ai:

  • Fel copi ysgrifenedig i:

Priffyrdd a Rheoli Llifogydd
Cyngor Sir Fynwy
Neuadd y Sir
Y Rhadyr
Brynbuga
NP15 1GA

Gwybodaeth Bellach