Rhaid i unigolyn preifat sy’n dymuno meddiannu’r briffordd gyhoeddus (NID AR GYFER CLODDIO) am unrhyw reswm, gwblhau hysbysiad meddiannaeth ffordd.  Gall methu â gwneud hynny achosi gwrthdaro gwaith.

Ar gyfer cloddio, dilynwch gyfeiriadau Trwydded Gwaith Stryd.

Arwyddion Traffig Dros Dro

Rhaid i chi wneud cais am ganiatâd i osod arwyddion traffig dros dro ar y briffordd gyhoeddus.

Cais: Ffurflen Gais Arwyddion Traffig Dros Dro

Os ydych yn dod ar draws unrhyw broblemau goleuadau traffig gallwch roi gwybod i ni gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Gallwch roi gwybod yn gyfrinachol, ond wrth gofrestru eich manylion fe allwch olrhain cynnydd yr hyn yr ydych wedi ei adrodd, a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y mater wrth iddo gael ei brosesu.

Os ydych eisoes wedi cofrestru drwy ddefnyddio ap Fy Sir Fynwy, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau AppleAndroid a Windows gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.