Skip to Main Content

Caiff unrhyw adroddiad o amau cam-driniaeth ei gymryd o ddifrif. Fe’i gwelir fel blaenoriaeth ar gyfer gweithredu prydlon a help.

Child sitting on a bench, playing with a toy train
Back view retired senior couple on the bench. Green summer park background.

Credwn fod gan bob plentyn, oedolyn a pherson ifanc yn Sir Fynwy hawl i fod yn ddiogel rhag anaf a’u bod yn haeddu’r cyfle i gyflawni eu potensial a byw eu bywyd mewn amgylchedd diogel.

Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldebau mewn diogelu a hyrwyddo llesiant plant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn risg o niwed, yn cynnwys y cyfraniad a wnawn at gydweithio gydag asiantaethau eraill i sicrhau llesiant pawb yn y sir.

Diogelu Oedolion

Diogelu Oedolion

Diogelu Plant

Diogelu Plant

Islaw mae dolenni i wybodaeth ddefnyddiol gan Fwrdd Diogelu De Ddwyrain Cymru yn ogystal â gan Gyngor Sir Fynwy