Cwestiynau Cyffredin

1. Pam nad yw’n gadael i mi gofrestru ar Fy Sir Fynwy gyda’r cyfeiriad e-bost?

Os yw’r neges camgymeriad yn dweud ‘Mae’r cyfeiriad e-bost yma’n bodoli eisoes’, efallai eich bod wedi cofrestru gyda ni eisoes neu fod y timau gwasanaethau cwsmeriaid wedi’ch cofrestru. I ail-osod eich cyfrinair gyda’u cyfeiriad e-bost cliciwch y botwm ‘Anghofio Cyfrinair’ dan y sgrin mewngofnodi.

2. Sut y gallaf awgrymu gwelliannau i Fy Sir Fynwy?

Mae gennym banel defnyddwyr ac os hoffai unrhyw un ymuno â helpu gyda ffurflenni yn y dyfodol cysylltwch â  DigitalProgrammeOffice@monmouthshire.gov.ukneu lenwi’r ffurflen adborth ap.

3. Rwyf wedi copïo’r ddolen i fy nodau llyfr ond nid yw’n gweithio. Rwy’n cael neges ‘Wps aeth rhywbeth o’i le’.

Os defnyddiwch y dilynol  linkwww.monmouthshire.mycouncilservices.com http://www.monmouthshire.mycouncilservices.com/ aiff â chi i’r dudalen gofrestru gywir.

4. Dwi ddim eisiau gorfod mewngofnodi drwy’ch gwefan o hyd, pam na allwch gynnig opsiwn i mi aros wedi mewngofnodi fel gwefannau eraill.

Os lawrlwythwch yr ap ar eich dyfais drwy’r stôr briodol, yna bydd yn eich cadw wedi mewngofnodi cyhyd ag y cadwch yr ap ar agor.

5. Rwyf eisiau gorffen llenwi ffurflen yn nes ymlaen ond rwyf hanner ffordd drwyddi. A allaf wneud hyn?

Gallwch, fe allwch:

I gadw’r ffurflen i’w gorffen yn ddiweddarach, Porth gwefan = Cau (nid canslo) y ffurflen neu Ap symudol = cliciwch ar y botwm Cadw ar gyfer nes ymlaen a ddangosir ar ganol gwaelod y dudalrn rydych yn gweithio ynddi.

ad-alw a pharhau i’w llenwi/anfon, ewch i Fy Nghyfrif, Drafft Adroddiad.

6. Beth i’w wneud os ydych yn cael problem gyda’ch cyfrinair wrth fewngofnodi ar Fy Sir Fynwy?

Mae fy nyfais yn rhoi’r cyfrinair a gadwais fel rhes o ddotiau yn y blwch (gweler y ddelwedd islaw) a phan rwy’n pwyso’r botwm mewngofnodi rwy’n cael neges camgymeriad ‘Invalid Login Credentials’.

Mae hyn oherwydd fod nodwedd diogelwch ar ap Fy Sir Fynwy yn amgodio y cyfrinair a gadwyd ar eich dyfais, mewn geiriau eraill mae’n newid y cyfrinair i lawer o wahanol lythrennau fel nad yw’n gweithio pan fyddwch yn ei ddefnyddio eto. 

I atal y cyfrinair rhag cael ei amgodio:

1.       Mynd i osodiadau eich dyfais a newid y cyfrinair a amgodiwyd i’ch cyfrinair gwreiddiol a chywir, yna gadw’r newidiadau.

2.      Wrth fewngofnodi i Fy Sir Fynwy yn y dyfodol, peidiwch dewis diweddaru eich cyfrinair pan fydd y porwr yn cynnig yr opsiwn gan y bydd hyn yn amgodio’r cyfrinair ac ni fydd yn gweithio y tro nesaf y byddwch yn mewngofnodi.

7. Sut wyf yn defnyddio’r nodwedd map/dewis lleoliad yn  My Monmouthshire?

Pan fydd y map yn cael ei ddangos ar y sgrin, rhowch eich bys ar ddarn coch y pìn a dylai godi lan rhyw fymryn. Rydych wedyn yn medru llusgo’r pin i’r lleoliad cyfagos cywir ac yna codwch eich bys oddi ar y sgrin a bydd y pin yn disgyn i’w le.   

Os ydy’r dull uchod yn anodd, efallai bod yr opsiwn Dewis Hawdd (Easy Pick) yn ddewis amgen da. Er mwyn defnyddio hyn, sicrhewch bod y map ar y sgrin ac yna cliciwch ar y botwm bwydlen ar dop y sgrin ar yr ochr chwith (tair llinell). Byddwch wedyn yn derbyn opsiynau eraill er mwyn nodi lleoliadau gyda’r pin, ac un o’r rhai yw’r opsiwn Dewis Hawdd. Unwaith y caiff ei ddewis, rydych yn medru symud y map o gwmpas a dod o hyd i’r lleoliad cywir a bydd y lleoliad yn newid yn awtomatig gan ddibynnu ble mae’r symbol ‘targed’ yn glanio ar y map.

Mae yna osodiadau/botwm cog ar waelod y sgrin ar y dde er mwyn dangos yr haenau gwahanol o’r map e.e. fformat Safonol, Lloeren neu Hybrid. Mae’r rhain yn medru bod yn ddefnyddiol pan yn chwilio am leoliad ond mae’r opsiynau Lloeren neu Hybrid yn medru cymryd mwy o amser i ddangos y wybodaeth, gan ddibynnau ar gryfder signal eich rhyngrwyd.

8. Sut wyf yn ychwanegu mwy o wybodaeth,  gofyn am ddiweddariad neu ymateb i sylw sydd yn ymwneud â’m Cais am Wasanaeth?

Os oes cyfrif Fy Sir Fynwy (My Monmouthshire) gennych a’ch bod angen gwybodaeth bellach am eich cais am wybodaeth, yna rydych yn medru gwneud hyn drwy fewngofnodi i’ch cyfrif. Wedi hyn, dewiswch Fy Nghyfrif (My Account) ac yna Fy Adroddiadau (My Reports). Yna cliciwch ar y Cais am Wasanaeth perthnasol ac rydych yn medru gweld y statws cyfredol neu wirio’r adran Nodiadau  (Notes) ar gyfer unrhyw ddiweddariadau pellach sydd o bosib wedi eu hychwanegu.  Rydych hefyd yn medru ychwanegu eich nodiadau eich hun fan hyn a bydd y nodiadau yma yn cael eu danfon i’r tîm perthnasol.