Skip to Main Content

COVID-19

 

Mae Eich Cyngor yn cynnwys hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Cynllunio & Tai

Hysbysiad Preifatrwydd Rheoli Datblygiadau ac Adeiladau

Tai & Cymuendau

Cludiant Teithwyr

Canolfan Gyswllt

Tîm Cymuned a Datblygu Partneriaeth

Proses Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.

ID: ENTCP001W

Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) (camerâu Gofod Cyhoeddus a Symudadwy)

ID: ENTCP002W

Cyfreithiol

Hysbysiad Preifatrwydd Rheoli Datblygu a Rheoli Adeiladu

ID: ENTPH001w

Hysbysiad Preifatrwydd Polisi Cynllunio

ID: ENTPH002W

Polisi a Pherfformiad

Cydraddoldeb a’r Iaith Gymraeg – mewnol ac allanol

ID: CEWE001W

Y Ganolfan Alw

Bathodyn Glas

ID: ENTCC001W

Y Ganolfan Alw

ID: ENTCC002W

Infuse

Infuse CY