Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 2018, sy’n rhoi hawl i’r Cyngor brosesu data personol.

Darllenwch ein Polisi Diogelu Data.

Dylid cyfeirio unrhyw geisiadau am Ddiogelu Data at y Swyddog Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth drwy:

  • E-bost: foi@monmouthshire.gov.uk
  • Ffôn: 01633 644744
  • Drwy lythyr at y swyddog Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth, Cyngor Sir Fynwy, Blwch SP 1096, Cil-y-coed, NP26 9AN