Skip to Main Content

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi’i gofrestru o dan Ddeddf Diogelu Data 2018, sy’n caniatáu i’r Cyngor brosesu data personol.

Edrychwch ar ein Polisi RhDDC y DU 2020 Lawrlwytho

Dylid cyfeirio unrhyw geisiadau ynghylch Diogelu Data at y Swyddog Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth drwy’r isod: