eLyfrau ac eLyfrauSain am ddim i aelodau llyfrgell

Mae ein gwasanaeth BorrowBox yn golygu y gall aelodau llyfrgell fenthyca eLyfrau ac eLyfrauSain i’w mwynhau ar ffôn clyfar, dyfais llechen neu gyfrifiadur – i gyd yn rhad ac am ddim! Gallwch gofrestru i gael cerdyn llyfrgell ar-lein a  byddwch angen PIN i fewngofnodi.

Mae miloedd o eLyfrau ac eLyfrauSain ar gyfer oedolion, plant a phobl ifanc mewn ystod eang o genres, i gyd o un wefan.  Mae’r casgliad yn tyfu’n gyson felly dewch yn ôl yn gyson i fwynhau’r ychwanegiadau diweddaraf.

Ar ffôn clyfar neu ddyfais llechen, gosodwch yr ap BorrowBox o’ch stôr apiau.

Gallwch chwilio am, a lawrlwytho, eLyfrauSain ac eLyfrau yn rhwydd drwy’r un ap.

Gallwch hefyd lawrlwytho eLyfrau i gyfrifiadur a’u trosgwyddo i eDdarllenydd cymhathlon, a lawrlwytho eLyfrauSain i gyfrifiadur i’w trosglwyddo i beiriant MP3.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom i  libraryadmin@monmouthshire.gov.uk