Skip to Main Content

Mae’n rhaid i’ch cais gynnwys:

Cynlluniau angenrheidiol o’r safle

Y ddogfennaeth ategol ofynnol 

Y ffurflen wedi’i chwblhau 

Y ffi gywir.

Bydd gan bob cais ofynion gwahanol yn dibynnu ar beth yw’r cais a graddfa’r datblygiad.

Gellir dod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen yma: –

Sut i Ymgeisio 

Y Wybodaeth Sylfaenol/Nodweddiadol sydd ei hangen yw: –

Ffurflen gais

Ffi

Cynllun Lleoliad gyda llinell goch o amgylch y safle Graddfa 1/1250 / 1/2500

Cynllun Presennol y Safle Graddfa 1/500

Cynlluniau Lloriau Presennol Graddfa 1/50

Drychiadau Presennol Graddfa 1/50

Cynllun Safle Arfaethedig Graddfa 1/500

Cynlluniau Lloriau Arfaethedig Graddfa 1/50

Drychiadau Arfaethedig Graddfa 1/50

Pethau eraill i’w hystyried: –

Rhestr Wirio Bioamrywiaeth

Buddiannau net bioamrywiaeth am deiliad tai Cymraeg

Priffyrdd / Parcio 

Coed

Adeilad Rhestredig 

Llifogydd

Seilwaith Gwyrdd 

Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS)