Skip to Main Content

Hyb Blynyddoedd Dynnar a Gofal Plant Sir Fynwy:

Mae Hyb Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Sir Fynwy yn rhan o Gyngor Sir Fynwy ac yn wasanaeth sydd am ddim ac yn wrthrychol, i rieni, gofalwyr, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ar hyd a lled Sir Fynwy. Mae yna ofyniad ar bob Awdurdod Lleol gan Lywodraeth Cymru i sefydlu   Gwasaneth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Mae Hyb Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Sir Fynwy yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr ar bob ffurf o ofal plant lleol

Rydym ond yn darparu gwybodaeth sylfaenol am bob un darparwr gofal plant yn Sir Fynwy. Eich cyfrifoldeb chi yw cysylltu gyda’r darparwyr gofal plant, gofyn y cwestiynau priodol ac ymweld os oes angen er mwyn cael mwy o wybodaeth a chadarnhau os yw’r darparwr gofal plant yr ydych wedi dewis yn mynd i ddiwallu eich anghenion.  

Derbyn i Feithrinfeydd

 Cynllun Gofal Plant i Gymru 30 awr – mwy o wybodaeth am y cynllun am ddim i blant 3 a 4  lwydd oed, sydd yn ychwanegol ar yr arian addysg gynnar.

Hyb Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Sir Fynwy

Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Ffôn: 01633 644527

E-bost: childcare@monmouthshire.gov.uk 

Ein Tudalen Facebook

Ein Tudalen Twitter