blwch ailgylchu gwydr

Yn Sir Fynwy gallwch roi eich poteli a jariau gwydr mewn blwch ailgylchu gwyrdd.

Caiff blychau ailgylchu gwydr eu gwagu bob bythefnos. Caiff blychau gwydr y rhan fwyaf o gartrefi eu casglu yr un pryd â’ch sbwriel gan fod gan ein cerbydau casglu adran ar wahân ar gyfer gwydr.

Ar gyfer rhai preswylwyr sy’n byw mewn fflatiau a thai gwarchod, gall bin cymunol neu gynhwysydd bach gael eu darparu yn lle. Caiff gwydr preswylwyr mewn ardaloedd gwledig eu casglu mewn cerbydau llai a all deithio’n rhwydd ar y lonydd gwledig.

Gellir darparu blychau gyda handlenni er mwyn hwylustod ar gyfer preswylwyr oedrannus ac anabl.

Mae casglu gwydr ar wahân mewn blychau yn gwella ansawdd a gwerth yr holl ailgylchu n y gymuned.

Aiff gwydr Sir Fynwy i safle ailbrosesu yng Nghwmbrân lle caiff ei ddidoli a’i anfon ymlaen i gael ei ailgylchu i fod yn boteli gwydr newydd, gwydr ffibr a deunyddiau concrit.

Ni allwn bellach gasglu bagiau porffor sy’n cynnwys gwydr.

Os ydych angen blwch ailgylchu gwydr cysylltwch â ni: e-bost – contact@monmouthshire.gov.uk
ffôn: 01633 644644 neu ymweld â’ch hyb cymunedol lleol.

Am fwy o wybodaeth gweler y cwestiynau cyffredin trwy’r ddolen isod: