Skip to Main Content

Mae adfywio yng Nghil-y-coed yn flaenoriaeth uchel i Gyngor Sir Fynwy ac fel rhan o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae Fframwaith Prosiect Strategol Adfywio Canol Tref Cil-y-coed, a gyhoeddwyd yn 2018, yn nodi’r prosiectau allweddol a fydd yn helpu i gyflawni’r amcanion adfywio ar gyfer Cil-y-coed.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiectau adfywio hyn, neu unrhyw brosiectau adfywio eraill yng Nghil-y-coed, cysylltwch â thîm adfywio’r Cyngor drwy e-bostio MCCRegeneration@monmouthshire.gov.uk.