Skip to Main Content

Mae Castell ac Amgueddfa Rhaglywiaeth ganoloesol wedi elwa o fesurau modern i helpu i leihau ôl-troed carbon yr atyniad.

Roedd ceisio cadw castell yn gynnes ac yn sych yn anodd i genedlaethau lawer o drigolion, yn enwedig yn y gaeaf.   Nawr, mae technegau modern wedi’u cymhwyso i’r gofod hanesyddol.

Mae Grant Trawsnewid Cyfalaf Llywodraeth Cymru ar gyfer Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd wedi cael ei ddefnyddio i osod paneli solar, system wresogi fwy effeithlon, bleindiau thermol a gwydr eilaidd.

Bydd y mesurau yn helpu i gadw’r gwres i mewn a’r oerfel allan.  Bydd hyn nid yn unig o fudd i ymwelwyr a chasgliadau ond bydd hefyd yn helpu’r strwythur hanesyddol i ymuno â’r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Mae mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd nid yn unig yn ymwneud â ffynonellau ynni ond mae hefyd yn ymwneud â phrynu’n lleol. Gosodwyd y paneli solar gan Green Park Renewables a’r bleindiau gan Jaybee Furnishings, y ddau wedi’u lleoli yn y Fenni, gan leihau milltiroedd o ran trafnidiaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Angela Sandles, Aelod Cabinet Cyngor Sir Fynwy dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu: “Mae gan amgueddfeydd a safleoedd treftadaeth rôl i’w chwarae mewn cynaliadwyedd amgylcheddol a chyfrannu at gostau arbed ynni.

“Mae’n galonogol gweld mesurau’n cael eu cymryd i sicrhau bod safleoedd fel Amgueddfa a Chastell y Fenni yn defnyddio’r dechnoleg fwyaf diweddar i alluogi pobl i ddysgu am y gorffennol yn y ffordd orau bosibl ar gyfer y dyfodol.”

Tags: