Skip to Main Content

Mae’r contractwr sy’n gweithio ar Gynllun Teithio Llesol Wonastow ar ran Cyngor Sir Fynwy wedi difrodi’n ddamweiniol y bibell ddŵr ar gylchfan fach Wonastow yn Nhrefynwy. Digwyddodd hyn oherwydd nid oedd y bibell yn ymddangos ar fap ac mae’n debygol o achosi aflonyddwch ychwanegol i’r gymuned leol a’r cyhoedd sy’n teithio.

Difrodwyd y prif bibellau dŵr pan ddechreuodd y contractwr gloddio’r ffordd gerbydau fel rhan o’r llwybr Teithio Llesol newydd sy’n cysylltu Wonastow â thref Trefynwy. Mae’r gwaith wedi dod i ben hyd nes y gall peirianwyr Cyngor Sir Fynwy drafod y mater ymhellach gyda Dŵr Cymru a dod o hyd i ateb a dyluniad amgen.

Hoffai Cyngor Sir Fynwy ymddiheuro am y problemau y gallai trigolion fod wedi’u profi gyda cholli eu cyflenwadau dŵr.

Bydd gwybodaeth bellach yn cael ei rhannu gyda’r trigolion a’r gymuned ehangach pan fydd ar gael.