Skip to Main Content

Mae grantiau o hyd at £200 ar gael i grwpiau cymunedol a phrosiectau sy’n ymwneud â thyfu eu bwyd eu hunain.

Mae Partneriaeth Bwyd Sir Fynwy yn cynnig grantiau i helpu gweithgareddau tyfu bwyd newydd a phresennol y gwanwyn hwn.

Mae cymorth ar gael ar gyfer prosiectau sy’n agor mynediad at ffrwythau a llysiau ffres wrth gysylltu pobl ag o Ble: mae eu bwyd yn dod.

Gall grantiau gynnwys popeth o brynu hadau a chompost i gael gafael ar yr offer sydd eu hangen arnoch.

Ymhlith y prosiectau a allai fod yn gymwys ar gyfer cyllid grant Partneriaeth Bwyd Sir Fynwy yw’r rhai sydd:

· Yn canolbwyntio ar dyfu bwyd

· Â’r potensial i fod yn hirdymor

· Yn cael eu harwain gan y gymuned

· Yn dod â phobl neu sefydliadau at ei gilydd

· Yn gyfeillgar i’r hinsawdd a natur

· Yn annog agwedd gadarnhaol tuag at amrywiaeth

Mae’r grantiau’n agored i grwpiau a lleoliadau nid-er-elw.

Os ydych chi eisiau tyfu gyda phobl o’ch cymdogaeth ac nad oes gennych gyfrif banc grŵp, gallwch weithio gyda’r grant a gwneud cais amdano trwy grŵp nid-er-elw.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Chwefror, 2024.

Tags: ,