Skip to Main Content
Llun o'r chwith i'r dde: Arwyr Cymunedol yn y Siop Ailddefnyddio, Ellen Quayle, Cherie Hogan, Laura Wilkinson, Candy Fuller a Christopher Williams gyda'r Cynghorydd Catrin Maby (ail o'r chwith)
Llun o’r chwith i’r dde: Arwyr Cymunedol yn y Siop Ailddefnyddio, Ellen Quayle, Cherie Hogan, Laura Wilkinson, Candy Fuller a Christopher Williams gyda’r Cynghorydd Catrin Maby (ail o’r chwith)

Mae gwirfoddolwyr sy’n gweithio yn siopau Ailddefnyddio Cyngor Sir Fynwy wedi cipio Gwobr Diolch Arwr Cymunedol. Nod y wobr, a gynhelir gan y ‘Forest of Dean & Wye Valley Review’ ar y cyd â Chyngor Tref Lydney, yw cydnabod a diolch i bawb sy’n rhoi o’u hamser yn am ddim ac yn gwneud gwahaniaeth yn eu cymunedau.

Daeth tua 150 o bobl i’r digwyddiad dathlu gyda’r nos, a oedd yn cynnwys cerddoriaeth ac adloniant. Roedd golygydd y ‘Review’ Liz Davies a Maer Lydney, Natasha Saunders, wedi rhoi diolch i’r holl enwebeion a’r rhai a gymerodd yr amser i enwebu a phleidleisio yn ogystal â’r busnesau lleol a noddodd y gwobrau mor hael.

Mae’r Siopau Ailddefnyddio yn dibynnu ar dîm o wirfoddolwyr gwych i helpu i werthu eitemau sy’n cael eu hachub rhag mynd i safleoedd tirlenwi, lleihau gwastraff a chodi arian ar gyfer plannu coed yn y sir. Wedi’u lleoli yng Nghanolfannau Ailgylchu Five Lanes (Caerwent) a Llan-ffwyst yn Sir Fynwy, mae’r Siopau Ailddefnyddio yn boblogaidd iawn gyda phreswylwyr, a hynny diolch i’r ystod eang o eitemau sydd ar gael – popeth o feiciau i dedi bêrs, potiau planhigion i ffigurau crochenwaith, gwydr i offer garddio, a llawer mwy – a’r tîm cyfeillgar sy’n gweithio yn y ddwy siop.

Dywedodd y Cyngh. Dywedodd Catrin Maby, Aelod Cabinet Cyngor Sir Fynwy dros Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd: “Rwyf wrth fy modd bod y gwirfoddolwyr yn ein Siopau Ailddefnyddio wedi derbyn y gydnabyddiaeth haeddiannol hon. Ni fyddem yn gallu cynnal y siopau hyn heb eu gwaith caled. Mae pob eitem a werthir ganddynt yn lleihau gwastraff ac yn talu am blannu mwy o goed, ac felly mae o fudd i’n hamgylchedd. Hoffwn ddiolch i ‘Forest of Dean & Wye Valley Review’ a phawb a bleidleisiodd dros ein gwirfoddolwyr ar gyfer y wobr wych hon.”

Derbyniodd y gwirfoddolwr, Laura Wilkinson, y Wobr Amgylchedd Cymunedol ar ran yr holl wirfoddolwyr siop ailddefnyddio yn Five Lanes a Llan-ffwyst. Dywedodd Laura: “Roedd yn syrpreis hyfryd i’r gwirfoddolwyr gael eu henwebu ac yna mynd ymlaen i ennill y wobr hon. Rydyn ni’n mwynhau bod yn rhan o’r tîm sy’n trawsnewid pethau diangen o’r sgipiau yn eitemau hyfryd i’w gwerthu. Mae’n wych gwneud gwahaniaeth bob wythnos ac roedd y noson wobrwyo yn noson i’w chofio!”

Mae Siop Ailddefnyddio Five Lanes ar agor bob dydd Mercher a dydd Iau rhwng 10.00am a 3.00pm (NP26 5PD) ac mae Siop Ailddefnyddio Llan-ffwyst ar agor bob dydd Mawrth rhwng 10.00am a 3.00pm (NP7 9AQ). Am fwy o wybodaeth, ewch os gwelwch yn dda i www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/reuse-shop/ neu e-bostiwch recyclingandwaste@monmouthshire.gov.uk