Mae Cyngor Sir Fynwy yn ymgynghori’n rheolaidd â phobl leol ar ystod eang o bolisïau, cynlluniau a chynigion sy’n effeithio ar y gymuned leol.

ArolwgTeitlPwncDisgrifiadDyddiad Cychwyn Dyddiad Cau
Teithio LlesolTeithio LlesolTeithio LlesolMae manteision enfawr yn deillio o annog mwy o Deithio Llesol. Mae cynnwys cerdded a beicio yn eich trefn dydd i ddydd arferol yn ffordd ardderchog o wella eich iechyd a’ch lles. O’i gymharu â gyrru; gall teithio llesol arbed arian o ran tanwydd a chostau parcio, wrth seiclo gellir lleihau’r amser y mae teithiau i’r gwaith yn eu cymryd am nad ydych yn sownd mewn traffig ar ffyrdd prysur. 
Strategaeth Iaith Gymraeg 5 mlynedd 2022-2027 Cyngor Sir FynwyStrategaeth Iaith Gymraeg 5 mlynedd 2022-2027 Cyngor Sir FynwyStrategaeth Iaith Gymraeg 5 mlynedd 2022-2027 Cyngor Sir FynwyDyma drafft o’n ail  Strategaeth Iaith Gymraeg 5 Mlynedd Cyngor Sir Fynwy sy’n trin y cyfnod 2022 – 2027 ac yn amlinellu ein 4 amcan arfaethedig. Rydym hefyd wedi cynnwys targed i gynyddu’r nifer a’r ganran o siaradwyr Cymraeg a dysgwyr yn Sir Fynwy. Hefyd, rydym ni fel cyngor wedi ymrwymo i chwarae ein rhan wrth gefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 (Cymraeg 2050). 13/12/2128/01/22