Ystyriodd cabinet Cyngor Sir Fynwy yr adroddiad ymgynghori a chytuno ar 13 Ebrill 2016 i beidio symud ymlaen gyda’r cynnig i gau Ganolfan Adnoddau Anghenion Arbennig Deri View. Cytunwyd y caiff y Ganolfan ei hystyried o fewn adolygiad ehangach fydd yn cynnwys y ddarpariaeth ar gyfer Gwasanaethau Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant.

Adroddiad Ymgynghori

Dogfen Ymgynghori _ Cau Canolfan Adnoddau Ysgol Gynradd Deri View

Paratowyd y cwestiynau cyffredinol dilynol yng nghyswllt y cynnig.

Cwestiynau Cyffredin

Ffurflen Werthuso Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae’r cynnig hwn yn rhan o Fandadau Cyllideb 2016/17. Mae mandadau wedi rhoi ystyriaeth i’r effeithiau a gaiff y newidiadau ar ein cymunedau a sut mae’r cynnig yn gydnaws â Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a nodweddion gwarchodedig Deddf Cydraddoldeb 2010.

Cynnig i Gau Canolfan Adnoddau ADY Deri View_Gwerthusiad Cenedlaethau’r Dyfodol

Cau Canolfan Adnoddau ADY Deri View_ Ffurflen Cenedlaethau’r Dyfodol cym