Os ydych chi neu’ch sefydliad yn dymuno gosod neu gynnal offer preifat yn y briffordd gyhoeddus, rhaid i chi gael trwydded oddi wrth yr Awdurdod Priffyrdd perthnasol. Rhoddir trwyddedau o’r fath dan Adran 50 Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991. Rhaid i berchennog y cyfarpar arfaethedig, a/neu’r tir y bydd y cyfarpar yn ei wasanaethu, gwneud y cais.

Os ydych chi’n dymuno cloddio yn y briffordd gyhoeddus ar gyfer unrhyw waith arall nad yw’n cynnwys cyfarpar yna bydd angen i chi wneud cais o dan Adran 171 o Ddeddf Priffyrdd 1980.

Cyn cyflwyno cais, mae’n ofynnol ichi ffonio 01633 644644 i drefnu cyfarfod ar y cyd ag arolygydd. Yn ystod y cyfarfod bydd yr arolygydd yn rhoi cyngor ar unrhyw broblemau posibl ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Cais: Trwydded Adran 50

Cais: Trwydded Adran 171