Skip to Main Content

Cam 3, Rockfield Farm, Undy, Sir Fynwy, NP26 3EL – Tir Masnachol

3.21 ha o dir datblygu masnachol. Mae’r safle wedi’i leoli ar gyrion pentref Undy sy’n darparu cysylltiadau trafnidiaeth rhagorol trwy’r M4, ar gyfer Bryste, Casnewydd a Chaerdydd.

Postiwyd 10 Chwefror 2021