Portal Road, Mynwy, Sir Fynwy, NP25 5EZ

1.29 erw o dir datblygu defnydd cymysg. Mae’r safle wedi’i leoli mewn lleoliad amlwg ochr yn ochr â chefnffordd yr A40, ar gyrion canol tref Mynwy.

Postiwyd 8 Mawrth 2021


Cam 3, Rockfield Farm, Undy, Sir Fynwy, NP26 3EL – Tir Masnachol

3.21 ha o dir datblygu masnachol. Mae’r safle wedi’i leoli ar gyrion pentref Undy sy’n darparu cysylltiadau trafnidiaeth rhagorol trwy’r M4, ar gyfer Bryste, Casnewydd a Chaerdydd.

Postiwyd 10 Chwefror 2021


Cam 2, Rockfield Farm, Undy, Sir Fynwy, NP26 3EL

DYDDIAD CAU TENDER AM 12:00 DYDD MERCHER 10fed MAWRTH 2021

4.61 ha o dir datblygu preswyl maes glas. Mae’r safle wedi’i leoli ar gyrion pentref Undy sy’n darparu cysylltiadau trafnidiaeth rhagorol trwy’r M4, i Fryste, Casnewydd a Chaerdydd.

Postiwyd 7 Rhagfyr 2020


Heol Cas-gwent, Rhaglan, NP15 2EN – Safle Datblygu

2.18 hectar o dir datblygu. Mae’r safle wedi’i leoli ar gyrion deheuol pentref gwledig Rhaglan gan ddarparu cysylltiadau trafnidiaeth rhagorol i’r A40 i’r Gogledd i Birmingham, i’r De i Gasnewydd a Chaerdydd, a Bryste.

Llwythwyd Hydref 2020