Nodweddion Allweddol

  • 3.21 hectar / 7.93 erw
  • Caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer hyd at 5575 metr sgwâr o ddatblygiad masnachol
  • Cysylltiadau trafnidiaeth rhagorol â’r M4

Manylion Gwerthu

Mae Tîm Datblygu Ystadau Cyngor Sir Fynwy yn gofyn am ‘fynegiadau o ddiddordeb’ ar gyfer parsel o dir datblygu masnachol deniadol ar gyfer trydydd cam y datblygiad yn Rockfield Farm, Undy.

Mae Rockfield Farm yn safle datblygu defnydd cymysg sy’n cynnwys tir preswyl a masnachol. Bydd trydydd cam y tir datblygu ar gael i’w werthu ar ddyddiad i’w gyhoeddi. Yn mesur oddeutu 3.21 ha (7.93 ac) mae’r tir yn elwa o ganiatâd cynllunio amlinellol ar gyfer hyd at 5575 metr sgwâr o arwynebedd llawr B1. Mae gwybodaeth ychwanegol am y safle a chynlluniau dangosol yn cael eu darparu yn y manylion gwerthu.

Cysylltwch â ni

Am wybodaeth bellach ac i gofrestru’ch diddordeb, cysylltwch â ni yn:

Ffôn: 01633 644417

E-bost: Estates@monmouthshire.gov.uk