Skip to Main Content

Gweledigaeth y Cyngor ar gyfer cyflawni ei ddyletswydd a darparu safleoedd yw:

  • Adnabod tir mewn lleoliadau cynaliadwy lle mae aelwydydd Sipsiwn a Theithwyr yn gallu sefydlu cartrefi
  • Darparu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr bach, a feddiannir yn ddelfrydol gan ond un teulu neu aelwyd
  • I bob safle fod ag uchafswm o chwe llain ac i gael ei ddylunio a’i dirlunio’n dda
  • Darparu lleoedd i deuluoedd sydd eisoes yn byw ac wedi’u hintegreiddio’n dda mewn bywyd lleol yn Sir Fynwy, ac sydd ag angen a nodwyd
  • Cynigiwyd dyrannu swm bach o dir o bob un o’r tri safle posibl.

Cyfeiriadau’r lluniau: Lluniau o safle Greenfields Way yn Weston-Super-Mare, Carrswood yng Nghaerfaddon a Haldon Ridge yng Nghaerwysg.