Skip to Main Content

Drwy gydol mis Hydref, bu Cyngor Sir Fynwy yn dathlu Mis Hanes Pobl Ddu. Ar draws y sir, bu’r Cyngor yn dathlu’r cyfraniadau y mae pobl ddu wedi’u gwneud wrth…