Gall pobl ifanc, rhieni a gweithwyr proffesiynol gysylltu â ni drwy:

• E-bost – facetoface@monmouthshire.gov.uk

• Rhif Ffôn ar gyfer cwnsela – 07980 912391

• Rhif Ffôn ar gyfer therapi teulu – 07767 406121 neu 07768 670912

• Mewn ysgolion – Gofynnwch i athro wneud atgyfeiriad i’r gwasanaeth cwnsela neu therapi chwarae.

Diweddariad COVID19 – Rydym yn dilyn canllawiau Cyngor Sir Fynwy ar weithio mewn ysgolion a lleoliadau cymunedol, ac felly efallai y bydd yn ofynnol i leihau neu dynnu’r gwasanaethau hynny’n ôl ar adegau penodol.