Skip to Main Content

Cais am Gymorth

Gofyn am gyngor ar gyfer pobl ifanc 11-18 oed

E-bost: facetoface@monmouthshire.gov.uk

Ffôn neu neges destun: 07866 173099 or 07980 912391

neu ein ffurflen atgyfeirio isod::

Gofyn am gymorth i blant (dan 11 oed) a theuluoedd

E-bost: SPACEWbandFamilySupport@monmouthshire.gov.uk

Adnoddau

Ymchwil ar gwnsela plant a phobl ifanc

 • Joyce, P., Cooper, M., McLeod, J., & Vos, J. (2023). Pluralistic counselling versus counselling as usual for young people presenting with addiction issues: A pilot randomised controlled trial. Counselling and Psychotherapy Research, 23, 74–83. https://doi.org/10.1002/capr.12514
 • Longhurst, P., Sumner, A. L., Smith, S., Eilenberg, J., Duncan, C., & Cooper, M. (2022). ‘They need somebody to talk to’: Parents’ and carers’ perceptions of school-based humanistic counselling. Counselling and Psychotherapy Research, 22, 667–677. https://doi.org/10.1002/capr.12496
 • Cooper, M., Stafford, M. R., Saxon, D., Beecham, J., Bonin, E.-M., Barkham, M., Bower, P., Cromarty, K., Duncan, C., Pearce, P., Rameswari, T., & Ryan, G. (2021). Humanistic counselling plus pastoral care as usual versus pastoral care as usual for the treatment of psychological distress in adolescents in UK state schools (ETHOS): a randomised controlled trial. Lancet Child and Adolescent Health. (see also: ETHOS | University of Roehampton, London)
 • Jacob, J, Costa da Silva, L, Sefi, A, Edbrooke-Childs, J. Online counselling and goal achievement: Exploring meaningful change and the types of goals progressed by young people. Counselling and Psychotherapy Research. 2021; 21: 502–513. https://doi.org/10.1002/capr.12363

Gwerthusiad o Ysgol a Chwnsela Cymunedol Sir Fynwy 

Cyfranogiad rhanddeiliaid i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaeth

Dewch i weld sut ydym yn ymgorffori adborth pobl ifanc

Gwefannau

 • Young Minds (www.youngminds.org.uk) – Elusen Iechyd Meddwl wedi ymrwymo i wella lles ac iechyd meddwl plant.
 • Thehideout.org.uk (http://thehideout.org.uk/) – Lle i bobl ifanc ddeall cam-drin domestig a sut i gymryd camau cadarnhaol os yw’n digwydd (gallwch guddio’r dudalen we).

Apiau

Llinellau Cymorth

 • Childline (https://www.childline.org.uk/) – cefnogaeth i beth bynnag sydd ar eich meddwl. Ffoniwch 0800 1111.
 • Meiccymru (https://www.meiccymru.org/) – Gwybodaeth, eiriolaeth a chyngor i bobl ifanc. Ffoniwch 080880 23456.
 • Samaritans  – Beth bynnag rydych chi’n mynd drwyddo, bydd Samariad yn ei wynebu gyda chi. Maen nhw ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Ffoniwch 116 123 am ddim. 
 • Shout (https://www.giveusashout.org/) – Gwasanaeth testun rhad ac am ddim 24/7 cyntaf y DU i unrhyw un mewn argyfwng unrhyw bryd, unrhyw le. Mae’n lle i fynd os ydych chi’n cael trafferth ymdopi. Os oes angen cymorth ar unwaith, danfonwch neges destun Shout at 85258.
 • Papyrus/Hopeline (https://papyrus-uk.org/get-in-touch/) – Ar gyfer pobl ifanc sydd mewn perygl o gyflawni hunanladdiad, mae’r sefydliad yn cynnig cymorth, cyngor ac adnoddau trwy wefan, ffôn, neges destun ac e-bost. Ffoniwch 0800 068 4141.