Llenwi ar y sgrin

Llenwch y Ffurflen Gais ar y sgrin ac atodi unrhyw luniau/manylion perthnasol a’u hanfon at: buildingcontrol@monmouthshire.gov.uk

Llenwi gyda llaw

Argraffevh a llenwi’r Ffurflen Gais (PDF) gyda llaw, sganio’r ffurflen ac atodi unrhyw unrhyw luniau/manylion perthnasol a’u hanfon at: buildingcontrol@monmouthshire.gov.uk

Talwch eich cais unwaith yr anfonwyd eich e-bost os gwelwch yn dda. Ar gyfer dulliau talu, cliciwch ar y botwm isla