Gallwn gofnodi eich cais dros y ffôn, ffoniwch ni ar:

01633 644833 / 01633 644836 / 01633 644837

Gellir talu’r ffi dros y ffôn ar y pryd neu mae manylion am ffyrdd arall i dalu ar ein tudalen Ffioedd a Thalu islaw.