Skip to Main Content

Mae’r dudalen hon yn egluro rôl cynghorydd, yn ogystal â sut y gallwch chi ddod o hyd i’ch cynghorydd lleol a chysylltu ag ef/hi.

Mae gennym 43 o gynghorwyr a etholwyd gan bleidleiswyr cofrestredig yn eu wardiau.

Y gynrychiolaeth wleidyddol ar Gyngor Sir Fynwy yw:

 • Ceidwadwyr: 19
 • Democratiaid Rhyddfrydol: 3
 • Llafur: 11
 • Annibynnol: 10

Ers mis Mai 2012, mae’r cyngor wedi cael ei arwain gan Peter Fox (y Blaid Geidwadol), gyda Robert Greenland (y Blaid Geidwadol) a Phylip Hobson (y Democratiaid Rhyddfrydol) fel Dirprwy Arweinyddion. Paul Matthews yw’r Prif Weithredwr.

Cadeirydd y cyngor eleni yw’r Cynghorydd David Dovey.

Rôl cynghorydd

Mae ein cynghorwyr yn cyflawni’r dyletswyddau canlynol:

 • Annog cyfranogiad cymunedol a chynnwys preswylwyr wrth wneud penderfyniadau
 • Cynrychioli buddiannau’r bobl yn eu ward
 • Delio ag ymholiadau a phryderon preswylwyr yn deg a heb ragfarn
 • Cwrdd â phobl, busnesau a sefydliadau lleol sydd â buddiant
 • Gwrando ar anghenion pobl a sefydliadau lleol er mwyn cymryd eu barn i ystyriaeth wrth wneud penderfyniadau ac ystyried cynigion polisi
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau cyrff allanol y’u penodwyd iddynt ac adrodd yn ôl i’r cyngor
 • Hyrwyddo achosion sy’n gwella ansawdd bywyd yn Sir Fynwy
 • Datblygu gwybodaeth am y sefydliadau, gwasanaethau, gweithgareddau a ffactorau eraill sy’n bwysig i les a hunaniaeth y gymuned

Cynghorwyr yn ôl plaid a manylion cyswllt

Ceidwadwyr

 • Ann Webb: St Arvans
 • Brian Strong: Brynbuga
 • Bryan Jones: Goetre
 • David Dovey: St Kingsmark
 • Elizabeth Hacket Pain: Wyesham
 • Geoff Burrows: Llanfihangel Troddi
 • Giles Howard: Llanelli Hill
 • John Prosser: Priory
 • Martin Hickman: Llan-ffwyst
 • Maureen Powell: Castle
 • Paul Jordan: Cantref
 • Penny Jones: Rhaglan
 • Peter Clarke: Llangybi
 • Peter Fox: Porthysgewin
 • Phil Murphy: Caer-went
 • Robert Greenland: Devauden
 • Ruth Edwards: Llandeilo Gresynni
 • Sara Jones: Llanofer
 • Susan White: Overmonnow

Democratiaid Rhyddfrydol

 • Douglas Edwards: Grofield
 • Linda Guppy: Rogiet
 • Phil Hobson: Cas-gwent, Larkfield

Llafur

 • Armand Watts: Thornwell
 • David Evans: West End
 • Dimitri Batrouni: St Christopher’s
 • James George: Lansdown
 • Jessica Crook: The Elms
 • Jim Higginson: Afon Hafren
 • Kevin Williams: Llanwenarth
 • Pauline Watts: Castell Cil-y-coed
 • Peter Farley: Cas-gwent, St Mary’s
 • Roger Harris: Croesonnen
 • Tony Easson: Llanddewi

Annibynnol

 • Alan Wintle: Drybridge
 • David Jones: Crucornau
 • Debby Blakebrough: Tryleg
 • Frances Taylor: Mill
 • Graham Down: Drenewydd Gelli-farch
 • John Marshall: Green Lane
 • Ralph Chapman: Maerdy
 • Robert Hayward: Llandidiwg gydag Osbaston
 • Simon Howarth: Llanelli Hill
 • Val Smith: Llanbadog